Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2013-03-22 15:56:52 опублік. Первачук Микола Васильович

  21 березня магістри агрономічного факультету спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" та викладачі кафедри Екології та ОНС взяли участь у конференції, присвяченій «Всесвітньому дню води», яка проводилась Басейновим управлінням водних ресурсів р. Південний Буг.
  З вітальним словом до учасників конференції звернувся начальник управління Коменчук Микола Кононович. Цікаві та змістовні доповіді про стан водних ресурсів басейну Південного Бугу представили головний гідролог управління Войтюк І.В. та заступник начальника з питань водних ресурсів Гавриков Ю.С.
  Ситуацію щодо стану навколишнього середовища та водних ресурсів у Вінницькій області прокоментував начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Вінницькій області Крисько Володимир Григорович.
  Доцент кафедри Екології та ОНС Вінницького національного аграрного університету к.с-г наук Первачук М.В. у своїй доповіді акцентував увагу учасників конференції на співпраці закладів освіти із виробництвом з метою посилення природоохоронної роботи та збереження довкілля для прийдешніх поколінь.
 • 2013-03-13 09:02:14 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Кандидати сільськогосподарських наук, доценти Михайло Дзюмак та Микола Первачук видали короткий практикум та методичні вказівки з навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
  Видання містить методику проведення практичних занять, їх перелік, тему, мету, матеріали і обладнання, літературу, теоретичні відомості, практичні завдання та запитання для самоперевірки до кожного практичного заняття; структурно-модульну схему з дисципліни, перелік питань, які виносяться на залік, тематику індивідуальних завдань студентів, рекомендовану літературу, глосарій та додатки.
 • 2013-03-11 15:13:09 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  В рамках І туру Вінницького обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів, який відбувся 1 березня 2013 року у Вінницькому національному технічному університеті, в номінації «Найбільш комплексне дослідження серед студентів університетів», студентка 4 курсу 42 ЕО групи Вінницького національного аграрного університету агрономічного факультету Наталія Шевченко представила і успішно захистила проект «Дослідження лісових екосистем Уладівського лісництва, як бази розвитку субпопуляцій зубра», науковий керівник – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Галина Кравчук.
 • 2013-03-07 10:04:36 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Сергій Разанов, згідно рішення Спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 був офіційним опонентом з дисертації Віктора Герасименка за темою «Оцінка міграції 137 Cs і 90 Sr в агроландшафтах Центрального Лісостепу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Захист дисертаційної роботи відбувся 6 березня 2013 року в Інституті агроекології і природокористування НААН у місті Києві та пройшов успішно.
 • 2013-03-07 09:42:18 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Микола Первачук та кандидат сільськогосподарських, старший викладач Олександр Ткачук прийняли участь у розширеному засіданні кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції ВНАУ, яке відбулось 6 березня 2013 року і було присвячене обговоренню дисертаційної роботи Сергія Вдовенка на тему: «Енергоефективна технологія виробництва гливи звичайної в культиваційних спорудах», що буде подаватись до захисту в спеціалізовану Вчену Раду на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.06 - Овочівництво. Вони взяли активну участь в обговоренні результатів досліджень, ставили запитання по темі та надали слушні зауваження автору щодо оформлення роботи та внесення певних змін.
 • . . . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

  головна intranet   головна internet