Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2013-02-27 12:48:06 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  На кафедрі екології та охорони навколишнього середовища вийшов друком Збірник наукових праць Науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Заповідна справа в Україні». Збірник присвячений висвітленню сучасних напрямів розвитку заповідної справи, проблемам охорони довкілля і ресурсозбереження, які розглядаються в наукових гуртках кафедри. Він містить 64 тези доповідей, план роботи пленарного засідання, порядок роботи конференції і критерії оцінювання доповідей. Збірник видано за загальною редакцією доцента кафедри Галини Кравчук, технічними редакторами виступили старший викладач Світлана Кушнір та асистент Галина Мудрак
 • 2013-02-27 12:05:45 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Заступник декана агрономічного факультету кандидат с.-г. наук Первачук М.В. розробив методичні матеріали щодо проходження практик: "Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної та педагогічної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом підготовки 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища", Методичні вказівки до виконання програми виробничої практики студентами агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"; Методичні вказівки до виконання програми виробничої практики студентами агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом підготовки 7.04010601 "Екологія, охорона навколишнього середовища"(редакція 2013 року). Методичні вказівки пройшли затвердження кафедрою, навчально-методичною комісією агрономічного факультету та науково-методичною радою ВНАУ.
 • 2013-02-27 11:55:12 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Декан агрономічного факультету кандидат с.-г. наук Мазур В.А. і завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, доктор с.-г. наук Разанов С.Ф. розробили "Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом підготовки 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" (редакція 2013 року). Методичні рекомендації пройшли затвердження кафедрою, навчально-методичною комісією агрономічного факультету та науково-методичною радою ВНАУ. З методичними вказівками можна ознайомитись на внутрішньому порталі ВНАУ (прикріплені до дисципліни "Соціальна екологія"), а також на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища.
 • 2013-02-19 09:18:17 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  15 лютого 2013 року відбулась Обласна олімпіада з екології серед учнів шкіл 9 – 11 класів Вінниччини, організована обласним управлінням освіти, де було представлено понад 70 робіт. В олімпіаді активну участь прийняли викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ кандидат с.-г. наук, доцент Галина Кравчук, асистенти Галина Мудрак та Ольга Білик. Вони ввійшли до складу журі, де оцінювали тестові завдання та захист екологічних проектів. Перед учасниками олімпіади, їх вчителями та батьками з профорієнтаційним спрямуванням виступила Галина Кравчук. Вона наголосила, що участь в олімпіаді і захист екологічного проекту – є першою сходинкою учнів до майбутньої професії, а отримати найкращу професійну підготовку екологів вони можуть на базі Вінницького національного аграрного університету. Також батькам і вчителям була надана інформація і проведені консультації щодо умов вступу в наш університет та особливості підготовки до фаху «Екологія та охорона навколишнього середовища».
 • 2013-02-14 13:11:56 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, кандидат с.-г. наук Дзюмак М.А. провів 14 лютого 2013 року лекцію для студентів груп 41ЕО і 42ЕО спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" з дисциплніни "Природоохоронне інспектування" на тему "Поводження з джерелами іонізуючого випромінювання". В лекції прийняв участь головний державний інспектор Північної державної інспекції Держатомрегулювання України" Панасюк Микола Григорович. Він проінформував про наявність джерел іонізуючого випромінювання відкритого і закритого типу у Вінницькій області та порядок їх державної реєстр і видачі ліцензії на поводження з ними.
 • . . . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

  головна intranet   головна internet