Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2014-04-15 13:59:06 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Кандидат географічних наук, асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Мудрак Галина Василівна 14 квітня провела відкрите практичне заняття для студентів 4-го курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з дисципліни «Природоохоронне інспектування». Тема заняття – «Природоохоронні правила проведення санітарно-оздоровчих заходів при веденні лісового господарства». Заняття супроводжувалось презентацією, яка була добре ілюстрована та наглядна, що сприяло кращому засвоєнню студентами теоретичного матеріалу. Під час виконання практичних завдань, студенти використовували матеріали досліджень, які проводили на попередньому занятті у Ботанічному саду «Поділля». Це сприяло набуттю практичних навичок у студентів. Тому практичне заняття проходило у цікавій та жвавій формі.
  Практичне заняття було проведено згідно чіткої, логічної і послідовної структури, що відповідає вимогам щодо проведення подібних занять. Таким чином на парі досягнуто триєдиної мети: навчальної, методичної і виховної.
  Відкрите заняття Мудрак Г.В. було проведено на високому науково-методичному та організаційному рівні, що відповідає вимогам вищої школи.
 • 2014-04-09 09:55:43 опублік. Білик Ольга Юріївна

  ОГОЛОШЕННЯ! 16 квітня 2014 р. о 9.30 год. в аудиторії 3502 відбудеться відкрита пара (практичне заняття) з дисципліни «Екологія міських систем» на тему: «Перспективи розвитку нетрадиційних видів енергетики в Україні» асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Білик О.Ю. для студентів групи 31-ЕО.
 • 2014-04-08 12:26:49 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 7 квітня 2014 року на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища агрономічного факультету ВНАУ відбулась VIII Науково-практична конференція аспірантів, магістрів та студентів «Стратегія і тактика збереження довкілля» в якій взяли участь 101 чол.
  Конференція проводилась з метою обміну інформації між студентами, магістрами та аспірантами різних вузів України щодо виділення основних проблем в сфері екології, біології і сільськогосподарського виробництва та шляхів їх подолання і розв’язання; узагальнення результатів наукових досліджень з екологічних проблем, стратегії і тактики збереження довкілля, охорони навколишнього середовища, популяризації екологічної освіти серед молоді.
  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
  Пленарне засідання конференції відбулось 7 квітня. Початок роботи о 13.00 год, 3-й корпус ауд. 3505.
  До участі в роботі конференції були запрошені декан агрономічного факультету ВНАУ Мазур В.А., начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Дубовий Ю.В., начальник відділу екологічного контролю рослинного і тваринного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Осадчук І.С, заступник декана агрономічного факультету доцент Первачук М.В., завідувач кафедри рослинництва та технологій ім. О.Л. Зозулі доцент Поліщук І.С., завідувач кафедри лісівництва та кормовиробництва професор Підпалий І.Ф., професорсько-викладацький склад агрономічного факультету та кафедри екології і охорони навколишнього середовища, студенти, магістри та аспіранти з різних вузів України.
  Конференція розпочалась з пленарного засідання, яке відкрив декан агрономічного факультету, доцент Мазур В.А. У своєму виступі Віктор Анатолійович привітав учасників конференції, наголосив на важливості екологічних проблем у сучасному світі, представив членів президії пленарного засідання і побажав плідної праці всім учасникам конференції.
  Начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Дубовий Ю.В. відзначив актуальність проблеми збереження навколишнього природного середовища, за вирішення якої взялося молоде покоління. Він звернув увагу на тісну співпрацю Вінницького національного аграрного університету та Державної екологічної інспекції, вказав на важливість та необхідність посади еколога на підприємствах різних форм власності, зробив акцент на основних видах діяльності екологічної інспекції.
  Начальник відділу екологічного контролю рослинного і тваринного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Осадчук І.С. охарактеризував загальний стан природно-заповідного фонду Вінницької області, звернув увагу на питання збільшення лісистості, вказав на основні екологічні проблеми природно-заповідного фонду. Участь в дискусії щодо обговоренні цього питання взяли професор Підпалий І.Ф. та доцент Поліщук І.С.
  На пленарному засіданні також виступив аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища Гнатюк О.М. з темою доповіді «Видовий склад та ареали поширення роду Viscum».
  В роботі пленарного засідання конференції взяли участь 105 студентів, магістрів та аспірантів з різних вузів України.
  СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
  Секційні засідання конференції відбулись 7 квітня. Початок роботи о 14.00 год.
  Після завершення пленарного засідання учасники конференції продовжили свою роботу на секційних засіданнях. В них взяли участь студенти, магістри, аспіранти, наукові співробітники та фахівці з Вінницького національного аграрного університету, Вінницького державного педагогічного університету, Інституту агроекології та природокористування НААНУ м. Київ, Полтавської державної аграрної академії, Вінницької філії ДУ «Держгрунтохорона».
  Виступи доповідачів були актуальними, цікавими, носили науковий та аналітичний характер з чітким визначенням екологічних проблем, що стосуються України, були запропоновані шляхи вирішення вказаних проблем. Презентації доповідачів були цікавими, наглядними, що повністю відображали існуючі проблеми. Доповідачам було задано багато додаткових запитань, що свідчить про високий інтерес до майбутнього людства в студентів та можливість власними силами вирішити екологічні проблеми або звернути на них увагу громадськості. З деяких питань відбувались широкі дискусії серед доповідача, студентів та викладачів.
  Після завершення доповідей учасників конференції відбулось обговорення її результатів. Зокрема виступили професор Разанов С.Ф., доценти Кравчук Г.І. та Кавун Е.М.
  Згідно програми конференції, робота проводилась у трьох секціях:
  1. Збереження довкілля – ауд. 3505. Керівник секції доц. Кравчук Г.І., співкерівник ст. викладач Кушнір С.Л., секретар асистент Мудрак Г.В.
  2. Агроекологія – ауд. 3502. Керівник секції доц. Первачук М.В., співкерівник ст. викладач Ткачук О.П., секретар асистент Білик О.Ю.
  3. Екологічна безпека – ауд. 3508. Керівник секції проф. Разанов С.Ф., співкерівник доц. Кавун Е.М., секретар асистент Дергун Н.М.
  В секції «Збереження довкілля» взяли участь 35 студентів. Було заслухано 12 доповідей.
  В секції «Агроекологія» взяли участь 33 студенти. Було заслухано 8 доповідей.
  В секції «Екологічна безпека» взяли участь 27 студентів. Було заслухано 10 доповідей.
  Керівниками студентів по підготовці доповідей конференції були: професор Разанов С.Ф., доценти Первачук М.В., Кавун Е.М., Кравчук Г.І., старші викладачі Ткачук О.П., Кушнір С.Л., асистенти Мудрак Г.В., Білик О.Ю., Дергун Н.М., Тітаренко О.М., Алєксєєв О.О., Шкатула Ю.М., Фіщук Б.П. та інші.
  За результатами роботи секційних засідань були визначені переможці з врученням їм почесних грамот:
  Секція 1. Збереження довкілля:
  1 місце: Шевченко Н.В. група 1М-ЕО (керівник доц. Кравчук Г.І.)
  2 місце: Діденко І.А. група 1М-ЕО (керівник доц. Кавун Е.М.)
  3 місце: Балинська Н.А. група 1М-ЕО (керівник доц. Кравчук Г.І.)
  Секція 2. Агроекологія:
  1 місце: Кулинич Н.В. група 21-ЕО (керівник ст. викл. Ткачук О.П.)
  2 місце: Якимчук А.В. група 32-ЕО (керівник ст. викл. Ткачук О.П.)
  3 місце: Оржихівський О.С. група 1М-ЕО (керівник доц. Кавун Е.М.)
  Секція 3. Екологічна безпека:
  1 місце: Снісаренко К.М. група 42-ЕО (керівник доц. Кавун Е.М.)
  2 місце: Зайцева Т.М. група 41-ЕО (керівник ст. викл. Кушнір С.Л.)
  3 місце: Нестеренко АЛ. група 21-ЕО (керівник доц. Шкатула Ю.М.)
  Журі конференції відзначило заохочувальним призом студентку 21-ЕО групи Марінюк О.І. Вона отримала книгу «Відновлювальні джерела енергії».
  ВИСНОВКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
  Після закінчення роботи в секціях, було підбито підсумки конференції. За час роботи конференції, студенти та магістри змогли суттєво поглибити свої знання з екологічних проблем України, окреслити основні напрями, щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище антропогенного тиску, обмінялись думками з різноманітних екологічних проблем, виділити основні напрями досліджень та визначитись з новими екологічними проблемами. За результатами роботи конференції та наукових доповідей, буде видано збірник наукових праць аспірантів, студентів і магістрів та роздано учасникам конференції. Підсумовуючи результати конференції, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Разанов С.Ф. подякував відповідальній за проведення заходу Кравчук Галині Іванівні, відзначивши високий рівень складу учасників конференції та організації і проведення заходу.
 • 2014-04-07 09:19:19 опублік. Настояща Алла Михайлівна

  Завітайте на конференцію «Cтратегія і тактика збереження довкілля»
  7 квітня 2014 року на агрономічному факультеті на базі кафедри екології та охорони навколишнього середовища буде проведено VIII Науково-практичну конференцію аспірантів, магістрів та студентів «Cтратегія і тактика збереження довкілля».
  Для організації і проведення студентської науково-практичної конференції залучаються науковці, викладачі та студенти агрономічного факультету.
  Мета проведення конференції: обмін науково-практичною інформацією та узагальнення результатів наукових досліджень з екологічних проблем України стратегії і тактики збереження довкілля, охорони навколишнього середовища, популяризації екологічної освіти серед молоді.
  Запрошуються усі бажаючі!
 • 2014-04-06 23:21:59 опублік. Мудрак Галина Василівна

  ОГОЛОШЕННЯ! 14 квітня 2014 року в 11.20 год в аудиторії 3512 відбудеться відкрита пара (практичне заняття) з дисципліни "Природоохоронне інспектування" на тему: "Природоохоронні правила проведення санітарно-оздоровчих заходів при ведені лісового господарства" асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища
  Мудрак Г.В. для студентів 4 курсу групи 41-ЕО. Запрошуються всі бажаючі.
 • . . . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . . . 139 

  головна intranet   головна internet