Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2014-11-25 15:31:22 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Попередній захист дисертаційної роботи.
  25 листопада на розширеному засіданні кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету відбувся попередній захист дисертаційної роботи асистента кафедри Швець Вікторії Вікторівни на тему «Оцінка інтенсивності забруднення білкової продукції бджільництва Pb, Cd, Zn та Cu за використання агрохімічних заходів у рослинництві в умовах Центрального Лісостепу». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Разанов Сергій Федорович.
  Робота підготовлена на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності «екологія». Представлені матеріали отримали позитивні відгуки, а здобувача – Швець В.В. рекомендовано до захисту основних положень роботи на міжкафедральному семінарі агрономічного факультету з урахуванням поданих зауважень та рекомендацій.
 • 2014-11-19 10:25:47 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Нагородження кращих викладачів агрономічного факультету.
  З нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства, було відзначено найкращих викладачів агрономічного факультету. Зокрема Почесними грамотами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації за плідну співпрацю, високий професіоналізм та за вагомі успіхи у справі підготовки фахівців-аграріїв, нагороджені декан агрономічного факультету кандидат сільськогосподарських наук доцент Мазур Віктор Анатолійович і завідувач кафедри рослинництва та біоенергетичних культур кандидат сільськогосподарських наук доцент Поліщук Іван Семенович.
  Почесними грамотами Вінницького національного аграрного університету за багаторічну сумлінну працю, добросовісне виконання службових обов’язків, нагороджені завідувач кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії, кандидат сільськогосподарських наук доцент Дідур Ігор Миколайович, доцент кафедри садово-паркового господарства та кормовиробництва кандидат біологічних наук Прокопчук Валентина Мар’янівна, доцент кафедри рослинництва та біоенергетичних культур кандидат сільськогосподарських наук Мазур Олександр Васильович і старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища кандидат сільськогосподарських наук Ткачук Олександр Петрович.
  Професорсько-викладацький склад агрономічного факультету вітає своїх колег із вагомими здобутками та бажає подальших злетів на освітньо-науковій ниві.
 • 2014-11-17 12:15:11 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ кандидат географічних наук Мудрак Галина Василівна пройшла підвищення кваліфікації у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління за темою «Збереження і збагачення природних комплексів та зелених зон місті селищ».
  Під час проведення заходу були опрацьовані такі теми:
  1. Сучасний стан та перспективи формування національної, регіональних та локальних екомереж;
  2. Особливості функціонування об’єктів природно-заповідного фонду в урбосистемах;
  3. Фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків як центрів інтродукції та ландшафтної архітектури.
 • 2014-11-11 08:57:05 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Вінницький національний аграрний університет відвідали «маленькі» гості – учні початкових класів Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 міста Вінниці, яка є школою-ліцеєм ВНАУ.
  Зустрічали дітей завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища доктор сільськогосподарських наук професор Разанов Сергій Федорович та асистент цієї ж кафедри Вітер Надія Григорівна. Вони привітали гостей, розповіли їм про наш вуз, напрями його роботи. Потім дітям був продемонстрований фільм про Вінницький національний аграрний університет.
  Учні відвідали агрохімічну науково-вимірювальну лабораторію кафедри екології та охорони навколишнього середовища. У лабораторії діти взяли участь у визначенні якості води. Також з ними була проведена бесіда щодо ролі та значення води в житті людини. Потім вони ознайомились з роботою сучасної бібліотеки вузу. У зимовому саду діти побачили рідкісні види рослин, дізнались про умови їх росту і розвитку, поширення в світі та Україні, ознайомились з їх особливостями.
  В організації заходу активну участь взяли Разанов С.Ф., Вітер Н.Г., старший викладач кандидат сільськогосподарських наук Ткачук О.П., асистенти кафедри екології та охорони навколишнього середовища Алексєєв О.О. і Мущинська В. Проведений захід дуже сподобався дітям, вони були у захваті від побаченого. Незважаючи на те, що їм ще довго доведеться вчитися у школі, хочеться вірити, що побачене на довго закарбується у їх серцях і вони обов’язково повернуться у Вінницький національний аграрний університет уже в якості його студентів.
 • 2014-11-03 09:00:48 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Кандидат географічних наук старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Мудрак Галина Василівна є співавтором монографії «Унікальні ландшафти Середнього Придністер`я».
  У монографії розглянуто теоретичні засади дослідження унікальних ландшафтів, обґрунтовано періоди з історії дослідження унікальних ландшафтів Середнього Придністер`я. Розроблено класифікацію унікальних ландшафтів, їх паспортизацію та критерії виділення, проаналізовано просторово-часові особливості формування сучасної структури унікальних ландшафтів Середнього Придністер`я. Деталізовано природно-заповідний фонд цього регіону, встановлено закономірності просторового розташування унікальних заповідних об’єктів і територій відносно висотної диференціації і проявів ландшафтної асиметрії. Обґрунтовано шляхи оптимізації функціонування сучасних унікальних ландшафтів Середнього Придністер`я.
  Наукове видання насичене малюнками, картами, схемами, таблицями для наочнішого сприйняття поданого матеріалу. У додатках представлені назви всіх видів рослин і тварин ландшафтів Середнього Придністер`я.
  Монографія розрахована на географів, біологів, екологів, викладачів і студентів закладів вищої освіти, фахівців галузей охорони природи та раціонального використання природних ресурсів.
 • . . . 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 . . . 141 

  головна intranet   головна internet