Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2013-06-11 10:07:55 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Доктор с.-г. наук, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Разанов С.Ф. разом із своїми аспірантами Швець В.В. та Гуцол Г.В. отримали рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами експертизи. Вони виступили заявниками та власниками патенту. Назва корисної моделі: «Спосіб зниження концентрації радіонуклідів і важких металів у бджолиному обніжжі"
 • 2013-06-11 10:05:48 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Алєксєєв О.О. пройшов підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету з метою підвищення педагогічної майстерності викладачів. Він відвідував з 10 жовтня 2012 року по 10 червня 2013 року психолого-педагогічний семінар на базі ВНАУ.
 • 2013-06-05 15:06:22 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ, кандидат сільськогосподарських наук, заступник декана агрономічного факультету Первачук М.В. з 24 квітня по 25 травня 2013 року проходив стажування у Вінницькій філії Державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони родючості грунтів» «Центрдержродючість»
 • 2013-06-03 10:22:15 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Доктор с.-г. наук, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Разанов С.Ф. разом із своїми аспірантами Швець В.В. та Гуцол Г.В. отримали рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами експертизи. Вони виступили заявниками та власниками патенту. Назва корисної моделі: «Спосіб одержання перги».
 • 2013-05-27 11:28:00 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету Мудрак Г.В. у співавторстві з Мудраком О.В. видали навчально-методичний посібник «Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова».
  Матеріал, викладений у посібнику, присвячений теоретичним і практичним аспектам екологічної складової збалансованого розвитку Вінницької області. Зокрема розглянуто модель збалансованого розвитку, його принципи і складові. Охарактеризовано екологічний стан атмосферного повітря, поверхневих вод, грунтів. Визначено джерела і види забруднення. Запропоновано комплекс заходів щодо розробки і реалізації стратегії збалансованого розвитку Вінниччини.
  Посібник призначений для державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, представників неурядових організацій екологічного й природоохоронного спрямування, викладачів, студентів, вчителів, широкого кола читачів, які цікавляться збалансованим розвитком Східно-Подільського регіону.
 • . . . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

  головна intranet   головна internet