У звязку з проведенням планових ремонтних робіт у постачальника послуг доступу до мережі Інтернет з 18.09.2020 по 23.09.2020р., можливі перебої в роботі мережі Інтернет та, як наслідок, системи "Сократ". Просимо вибачення за тимчасові незручності.

 

«Дистанційна і дуальна форми навчання – невід’ємна складова вищої та фахової передвищої аграрної освіти»

 

Розпорядженням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи

від 31 березня 2020 р.  № 38

передбачено:

 З метою забезпечення безперервності освітнього процесу в дистанційній формі та належного забезпечення контролю якості освіти, стану проведення лекційних, лабораторних та практичних навчальних занять, визначення відповідності їх змісту і науково-методичного рівня викладання вимогам стандартів освіти, навчальним планам підготовки фахівців, робочим програмам навчальних дисциплін, встановлення рівня професійної компетенції і підвищення фахової педагогічної майстерності викладачів передбачається:

Детальніше...

Розпорядженням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи

від 16 березня 2020 р.  № 32

передбачено:

1.Забезпечення проведення викладачами кафедр університету відео-лекційних, відео-практичних і відео-лабораторних занять в дистанційній формі з урахуванням наступних етапів та рекомендацій:

1.1. Перший етап. Налагоджування зв’язку зі студентами.

  • Отримати у фахівців деканатів, аспірантури та докторантури, центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва списки електронних скриньок студентів навчальних груп, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації для яких викладається Ваша навчальна дисципліна. При необхідності сформувати базу електронних скриньок лекційних потоків;
  • Повідомити кураторів навчальних груп про необхідність включення Вас до Viber-навчальні групи;
  • Отримати підтвердження від студентів, аспірантів і слухачів, що зв'язок налагоджено;
  • Постійно проводьте моніторинг активності студентів навчальних груп, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації у вивчені навчальних матеріалів;
  • Детальніше...