23 березня 2017 року  відбулась Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи».

-Збірник наукових праць

20 квітня 2017 року  відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція викладачів і студентів «Мова, культура та освіта».

-Програма конференції

-Збірник статей

У відповідності із затвердженим планом проведення наукових заходів кафедрою економічної кібернетики було заплановано на 11 квітня 2017 р. проведення Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства». Організаційний комітет конференції провів підготовчу роботу і вона відбулася згідно з зазначеним терміном.

-Програма конференції

Детальніше...

Відповідно до наказу ректора від 6 березня 2017 року № 75 та з метою проведення внутрішнього контролю якості навчання за результатами 1-го семестру 2016-17 н. р. буде проведено зріз знань студентів університету з 13.03.2017 по 24.03.2017 року.