27 квітня 2017 року  відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції».

-Програма конференції

-Збірник тез

20-21 квітня 2017 року  відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку».

-Програма конференції

20 квітня 2017 року  відбулась всеукраїнська студентська конференція «Кібернетичне управління економічними об’єктами».

-Програма конференції

-Збірник матеріалів

11 квітня 2017 року  відбулась Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства».

-Програма конференції

-Збірник матеріалів