Метеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих  науковців  «Проблеми  економічного,  облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», що відбулась 14-15 квітня  розміщено у репозиторії ВНАУ.

Електронний ресурс - http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/10616.pdf

26 квітня відбувся методичний семінар Можливості платформи  (Thomson Reuters) для якісних наукових досліджень, навчання та підвищення кваліфікації для фахівців аграрного профілю. 

Детальніше...

Шановні викладачі та студенти, на сайті "Центр дистанційного тестування та освіти"  http://test.smcae.com/ оголошено графік тестування та розпочато пробне тестування з наступних курсів:

Детальніше...

 Метеріали Всеукраїнської науково-практично Інтернет-конференції «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ» розміщено у репозиторії ВНАУ.  

Електронний ресурс -  http://socrates.vsau.org/repository/getfile/10319.pdf