Спеціальність: Галузеве машинобудування
Семестр: 6
Предмет: Електропривод і автоматизація

Фото
Викладач:
Ярошенко Леонід Вікторович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
12755 Електропривод та автоматизація. Методичні рекомендації для організації лаборатор них робіт та самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства денної та зао Ярошенко Л.В. 87
25015 Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. 8341
9595 Питання на екзамен Ярошенко Леонід Вікторович 22
  Лекції Електропривод і автоматизація
24965 Електропривод та автоматизація// Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 13 механічна інженерія, спеціальності: 133 галузеве машинобудування. Ярошенко Л. В. 8
9606 Практикум з електроприводу 14 Ярошенко Леонід Вікторович 63
  Робоча програма ЕЛА Маш
39183 Список питань електронного тесту "Електропривод і автоматизація" Ярошенко Л.В. 19
  Силабус ЕЛА Маш
23182 Електропривод та автоматизація/Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Ярошенко Л.В. 60
  ЛекцЕпА_1
  ЛекцЕпА_2
  ЛекцЕпА_3
  ЛекцЕпА_4
  ЛекцЕпА_5
  ЛекцЕпА_6
  ЛекцЕпА_7
  ЛекцЕпА_8
  ЛекцЕпА_9
  ЛекцЕпА_10
  ЛекцЕпА_11
  ЛекцЕпА_12

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Електропривод і автоматизація. 72з.2186/73
2Електропривод і автоматизація. Модуль 1.0/0
3Електропривод і автоматизація. модуль 2. 72.890/30

Література в бібліотеці університету (11 найменувань)

Докладно