id: 10111
Назва: Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : тези доп. VІ Міжнар. наук.-метод. конф. Форум молодих економістів-кібернетиків, 24-25 верес. 2015 р.
Автори: Науковці, аспіранти та студенти ВНЗ України
Ключові слова: Моделювання економіко-виробничих систем, Економетричні моделі та методи прогнозування, Сучасні напрямки і підходи у моделюванні економіки, Інформаційні технології в моделюванні економіки, Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики, Акту
Дата публікації: 2015-12-05 10:44:08
Останні зміни: 2015-12-05 10:44:08
Рік видання: 2015
Аннотація: У збірнику наведено тези доповідей студентів, аспірантів та вчених вищих навчальних закладів і наукових закладів України щодо розробки напрямків розвитку економічної кібернетики – науки про управління економікою. Вони стануть значним внеском у розробку нових механізмів управління економікою через моделювання економічних процесів, застосування інформаційних технологій в економіці та у розв’язанні проблем підготовки фахівців з економічної кібернетики.
Збірник буде корисним фахівцям з управління економічними об’єктами, викладачам, науковцям та студентам.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/10111.pdf
Тип виданя: Збірники наукових праць
Видавництво: Вінниця : РВЦ ВНАУ, 2015. - 331 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 10111.pdf Розмір : 3661049 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська