id: 10319
Назва: Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 17 лют. 2016 р.
Автори: колектив ВНАУ
Ключові слова: сучасна педагогіка
Дата публікації: 2016-03-01 18:31:55
Останні зміни: 2016-03-01 18:31:55
Рік видання: 2016
Аннотація: викладено результати наукових досліджень і практичного досвіду викладачів з проблем сучасної педагогіки у світлі пріоритетів цивілізації, теоретико-методологічних проблем професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, сучасних технологій формування професійної компетентності фахівців, навчально-методичного забезпечення професійної підготовки в умовах інформаційного суспільства, формування професійної мобільності майбутніх випускників вищих навчальних закладів
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/10319.pdf
Тип виданя: Збірники наукових праць
Видавництво: [Електронний ресурс]. - Вінниця : ВНАУ, 2016. - 699 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 10319.pdf Розмір : 5998482 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська