id: 24702
Назва: Інноваційні моделі управління cтратегічним економічним потенціалом cучасних економічних систем = Innovative models of management in strategic economic potential modern economic systems
Автори: Калетнік Г. М., Заболотний Г. М., Козловський С. В.
Ключові слова: стратегия, управление, экономическая система, стратегический экономический потенциал = strategy, management, economic system, strategic economic potential
Дата публікації: 2020-04-27 14:33:14
Останні зміни: 2020-04-27 14:33:14
Рік видання: 2011
Аннотація: В данной статье проведено исследования роли стратегического экономи-
ческого потенциала в управлении факторами развития современных экономиче-
ских систем. Определены элементы стратегического экономического потенци-
ала современной экономической системы. Предложена структурно-логическая
модель управления стратегическим экономическим потенциалом современной
экономической системы. Разработанный алгоритм поиска источников повыше-
ния стратегического экономического потенциала. = In given article it is lead researches of a role of strategic economic potential in management of factors of development of modern economic systems. Elements of strategic economic potential of modern economic system are determined. The structural - logic model of management in strategic economic potential of modern economic system is offered. The developed algorithm of search of sources of increase of strategic economic potential.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24702.pdf
Тип виданя: Статті Scopus
Видавництво: Actual Problems of Economics. - 2011. - January. - 10 p.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 24702.pdf Розмір : 379181 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська