id: 9860
Назва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3
Автори:
Ключові слова: Сучасні агротехнології, тенденції, інновації
Дата публікації: 2015-12-14 10:40:34
Останні зміни: 2015-12-14 10:40:34
Рік видання: 2015
Аннотація: У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», де викладено результати наукових досліджень з питань науково-технічного та економічного розвитку енергоефективних і альтернативних технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, процесів і засобів механізації та електрифікації агропромислового виробництва, актуальних напрямів розвитку сучасного тваринництва та переробної галузі, виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату, ефективності форм господарювання в системі АПК.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9860.pdf
Тип виданя: Збірники наукових праць
Видавництво: «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф., 17-18 листоп. 2015 р. У 3 т. Т. 3. - Вінниця : ВНАУ, 2015. - 371 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 9860.pdf Розмір : 6523503 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська