Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2021-05-26 16:03:09 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото На розширеному засіданні кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва 25 травня відбулось заслуховування обгрунтувань тем дипломних робіт студентами магістрами спеціальності 101 Екологія. 13 магістрів представили свої теми майбутніх дипломних робіт, зазначили актуальність, мету, завдання досліджень. Звернули увагу на вирішення важливих екологічних проблем у результаті виконання дипломних робіт та прив"язку теми дипломної роботи до бази виробничої практики. Представлені доповіді магістрів викликали жвавий інтерес у викладачів, дискусію та побажання щодо проведення досліджень. Після обговорення представлених матеріалів було затверджено теми дипломних робіт магістрів.
 • 2021-05-25 11:03:21 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 24 травня на засіданні кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва було заслухано звіти про виконання навчально-наукової роботи та доповіді з дисертаційних робіт аспірантів кафедри четвертого року підготовки зі спеціальності 201 "Агрономія" Алли Разанової та Євгенії Дудник. Здобувачі представили результати своїх досягнень у вигляді мультимедійних презентацій. В результаті обговорення представлених матеріалів було дано позитивну оцінку проведеній роботі аспірантами кафедри.
 • 2021-05-21 14:29:27 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 20 травня в.о. завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва, д.с.-г.н., доцент Олександр Ткачук представляв Вінницький національний аграрний університет у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”, що проходила у КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”. На заході у дистанційному режимі було представлено доповідь “Поліпшення показників агроекологічного стану грунтів в умовах інтенсивного землеробства”.
 • 2021-05-19 14:29:11 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото 18 травня на факультеті агрономії та лісівництва відбувся державний підсумковий комплексний бакалаврський іспит студентів заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія. Головою державної комісії працював доктор с.-г.наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування Микола Клименко.Також у комісії працювали декан факультету агрономії та лісівництва Ігор Дідур, в.о. завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Олександр Ткачук, професор кафедри Сергій Разанов та асистент Вікторія Вергеліс.Екзамен проходив у формі комп"ютерного тестування. 23 студенти успішно склали іспит та найближчим часом отримають дипломи бакалаврів зі спеціальності 101 Екологія.
 • 2021-05-19 13:57:22 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото Викладачі кафедри екології та охорони навколишнього середовища доцент Галина Гуцол та старший викладач Ольга Тітаренко перевірили умови проходження студентами 4-го курсу заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія освітнього ступеня бакалавр виробничої практики. Зокрема 17 травня вони відвідали Вінницьку філію Державної установи "Інститут охорони грунтів", Державну екологічну інспекцію у Вінницькій області та Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг - установи, де студенти Вінницького національного аграрного університету проходять виробничу практику. Вони поспілкувались із керівниками практики від виробництва, студентами-практикантами, ознайомились із матеріально-технічною базою місць проходження практики. Викладачі пересвідчились у забезпеченні належних умов проходження виробничої практики студентам спеціальності 101 Екологія.
 • . . . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . . . 141 

  головна intranet   головна internet