Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Ткачук Олександр Петрович доктор с.-г.наук, професор; каб.2520; внут.тел. 362Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: ekol@vsau.org

 • 2019-04-26 12:41:06 опублік. Ткачук Олександр Петрович

  Фото СТУДЕНТКА ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗДОБУЛА ТРЕТЄ МІСЦЕ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОЛОГІЯ»
  Одеський державний екологічний університет проводив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 101 «Екологія» (для закладів вищої освіти, які проводять підготовку фахівців за спеціальністю 101 «Екологія» галузь знань 10 Природничі науки).
  Вінницький національний аграрний університет на конкурсі представляла студентка 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва спеціальності Екологія Петріянчук Лілія. Готувала студентку до конкурсу доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Мудрак Галина Василівна.
  Рівень знань на олімпіаді оцінювався за допомогою тестових завдань, до яких включені питання з урахуванням спеціальних (фахових, предметних) компетентностей Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  У запеклій боротьбі серед значної кількості студентів вищих навчальних закладів, що представляли на конкурсі класичні, технічні та педагогічні університети, Петріянчук Лілія виборола третє місце та отримала диплом третього ступеня.
  Цей успіх підтверджує високий рівень знань, що отримують студенти Вінницького національного аграрного університету завдяки професіоналізмі професорсько-викладацького складу, потужній матеріально-технічній базі та умілому керівництву закладом, адже своїм досягненням наша студентка підтвердила конкурентоспроможність освітніх послуг, що надає Вінницький 6національний аграрний університет на теренах України.
 • 2019-04-19 16:20:40 опублік. Гуцол Галина Василівна

  ОГОЛОШЕННЯ!
  24 квітня 2019 року о 11.30 (третя пара) в аудиторії 2124 буде проведено відкрите лекційне заняття на тему «Джерела забруднення ґрунтів токсичними речовинами» старшим викладачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва Гуцол Галиною Василівною з дисципліни «Основи екології» для студентів 1 курсу галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 205 «Лісове господарство», 206 – «Садово-паркове господарство» Запрошуються усі бажаючі!
 • 2019-04-19 11:21:44 опублік. Разанов Сергій Федорович

  25 квітня 2019 року о 11.30 (третя пара) в аудиторії 3505 буде проведено відкрите лекційне заняття на тему «Кормовиробництво та луківництво в умовах радіоактивного забруднення» завідувачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва Разановим Сергієм Федоровичем з дисципліни «Радіобіологія» для студентів 2 курсу галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство»
  Запрошуються усі бажаючі!
 • 2019-04-17 12:54:04 опублік. Вергеліс Вікторія Ігорівна

  Фото 17 квітня 2019 року о 09.30 год. (друга пара) в аудиторії 3508 відбулося відкрите практичне заняття асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вергеліс Вікторії Ігорівни з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на довкілля» на тему: «Нормування антропогенного навантаження на лісові екосистеми» для студентів 4 курсу галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» На відкритому практичному занятті були присутні: завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, д.с.-г.н., професор Разанов С.Ф.; к.геогр.н., доцент Хаєцький Г.С.; к.б.н., доцент Шевчук О.А., к.с.-г.н., старший викладач Гуцол Г.В.; асистенти Ковка Н.С., Вітер Н.Г.
 • 2019-04-10 15:39:56 опублік. Вергеліс Вікторія Ігорівна

  17 квітня 2019 року о 09.30 год. (друга пара) в аудиторії 3508 буде проведено відкрите практичне заняття на тему: «Нормування антропогенного навантаження на лісові екосистеми» асистентом кафедри екології та охорони навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва Вергеліс Вікторії Ігорівни з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на довкілля» для студентів 4 курсу галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
  Запрошуються всі бажаючі!
 • . . . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . . . 142 

  головна intranet   головна internet