Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-02-18 15:16:33 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Фото 16 лютого 2021р. в ауд. 533 на ІІ парі відбулась відкрита лекція з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» к.е.н., доцента Сусіденко Ю.В. Тема лекційного заняття «Фінансова система та фінансова політика» першого освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», відповідає навчальній програмі, робочому плану та календарно-тематичному плану вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит». Лекційне заняття проведено з використанням мультимедійної системи та роздаткового матеріалу, що дозволило візуалізувати навчальний матеріал та сприяло кращому засвоєнню студентами знань.
  Лекційне заняття відбулось на належному науково-методичному рівні, який відповідає вимогам вищої школи. Викладач вільно, грамотно та доступно викладала матеріал, що відповідає вимогам вищої школи. Емоційний фон, емоційне забарвлення заняття, характер поведінки на занятті, педагогічний такт та культура мовлення лектора дозволило створити психологічний комфорт, зацікавленості та уважності студентів на лекції. Студенти уважно слухали викладача, приймали участь у обговоренні питань теми заняття, були зацікавлені. Були підкреслені проблемні питання та напрями наукового пошуку щодо їх розв’язання.
  На лекції були присутні викладачі з кафедри аудиту та державного контролю, кафедри економіки, представники навчально-наукового центру, деканату.
 • 2021-02-10 13:33:42 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Фото 10 лютого було проведено кураторську годину в групі 21 ОП факультету обліку та аудиту, доцентом кафедри аудиту та державного контролю Мулик Я.І.
  Кураторська година була присвячена релігійному святу а також Храмовому святу ВНАУ - Трьох Святителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоуста, яке православні будуть відмічати 12 лютого.
  Студенти познайомились із історією свята, його походженням, традиціями та прикметами. Було зазначено, що історія свята розпочинається за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна, коли в Константинополі гостро стояло питання першості між Отцями церкви. У народі Собор Трьох Святителів називають також святом сімейної святості, оскільки всі три сім’ї святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові і вірі.
  Кураторська година пройшла в доброзичливій та теплій атмосфері.
 • 2020-11-30 09:03:34 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Фото 27.11.20 на кафедрі аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту, відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів освітнього ступеня "Магістр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування", заочної форми навчання. Усі студенти з’явились у відповідності до затвердженого графіку, 3-є магістрів, були заслухані дистанційно з використанням платформи zoom. Здобувачами було представлено, сформований ілюстративний матеріал та необхідні супровідні документи (рецензії, відгуки, наукові праці магістрів, довідки про перевірку на плагіат).
  Захід відбувався за участю декана факультету обліку та аудиту Здирко Н.Г., завідувача кафедри Польової О.Л., доцентів Шевчук О.Д., Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. та студентів-випускників магістрів. Усі студенти допущені до проходження основного захисту, що проходитиме згідно графіку з 8 по 11 грудня 2020 р.
 • 2020-10-23 16:04:10 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  26 жовтня 2020 р. на 2-й парі відбудеться відкрите лекційне заняття в дистанційному режимі доцента кафедри аудиту та державного контролю Козаченко А.Ю. для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Конроль і ревізія».
 • 2020-10-06 14:37:54 опублік. Фабіянська Вікторія Юхимівна

  Шановні колеги! 9 жовтня 2020 року в ауд. 1403 о 12.30 (3 пара) відбудеться відкрите лекційне заняття д.е.н., завідувача кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту Польової Олени Леонідівни з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів третього курсу, спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування», групи ФБС-18-1 денної форми навчання на тему: «Кредитування підприємств». Запрошуються всі бажаючі!
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . . . 36 

  головна intranet   головна internet