Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2016-04-11 17:09:39 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 8.04.2016 на 3 парі в аудиторії 3407 відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Подолянчук О.А. з дисципліни «Організація і методика аудиту» на тему «Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит».
  На занятті були присутні викладачі кафедри та голова методичної комісії факультету Левчук О.В.
  Тема лекції відповідала робочій програмі та тематичному плану. Лектор вільно володіла аудиторією, матеріал представлено з використанням мультимедійного забезпечення. Спостерігалася зацікавленість студентів, оскільки приводились практичні приклади. Студенти мали можливість дискутувати та отримували відповіді на питання. Лекція проведена на високому методичному та науковому рівнях.
 • 2016-04-08 15:43:17 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  11 квітня 2016 року на 2 парі в ауд. 3318 відбудеться відкрите лекційне заняття з дисципліни «Аудит» доцента кафедри аудиту та державного контролю Фабіянської Вікторії Юхимівни для студентів 4 курсу денної форми навчання економічного факультету на тему: «Планування та стадії аудиторського процесу». Запрошуються усі бажаючі.
 • 2016-04-08 15:37:28 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 6 квітня 2016 року на 5 парі в ауд. 1306 відбулось відкрите лекційне заняття професора кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко Любові Василівни з дисципліни: «Організація і методика аудиту» за темою «Організація і методика доходів та фінансових результатів підприємства» для студентів магістратури денної форми навчання економічного факультету.
  На лекції були присутні: заступник декана економічного факультету – Лепетан І.М., голова навчально-методичної комісії економічного факультету – Левчук О.В., викладачі кафедри аудиту та державного контролю доцент Бралатан В.П., ст.викладач Чудак Л.А.
  Заняття було проведено відповідно до програми навчальної дисципліни з дотриманням повноти викладення програмного матеріалу. У лектора були наявні необхідні елементи навчально-методичного комплексу дисципліни. Лекція подана у логічній послідовності, містить чіткі та лаконічні визначення основних понять і термінів відповідно до теми. Лекція проведена на високому рівні з урахуванням положень нормативно-законодавчих актів України та практичних прикладів у формі, доступній для сприйняття студентами.
  Під час лекції викладач активно співпрацювала з аудиторією, урізноманітнювала застосування методів навчання та виховання, спонукала студентів до розвитку самостійного мислення, активності та можливість сприйняття ними нової інформації.
 • 2016-04-07 11:06:02 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  8 квітня 2016 року на 3 парі в ауд. 3407 відбудеться відкрите лекційне заняття з дисципліни «Організація і методика аудиту» доцента кафедри аудиту та державного контролю Подолянчук Олени Анатоліївни для студентів 5 курсу денної форми навчання економічного факультету на тему: «Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту». Запрошуються усі бажаючі.
 • 2016-04-06 20:31:34 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 4 квітня 2016 р. на 1 парі в ауд. 1104 для студентів 4 курсу економічного факультету старшим викладачем кафедри аудиту та державного контролю Чудак Ліною Анатоліївною проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Внутрішній аудит» на тему:
  «Узагальнення та реалізація результатів внутрішнього аудиту». На лекції були присутні заступник декана економічного факультету – Лепетан І.М., голова навчально-методичної комісії економічного факультету – Левчук О.В., завідувач кафедрою аудиту та державного контролю Гуцаленко Л.В.
  Лекція проведена на належному науково-методичному рівні, з використанням мультимедійного обладнання. Матеріал викладався у доступній формі, студенти мали можливість законспектувати основні положення теми. Обговорювались дискусійні питання щодо сутності робочих документів аудитора та їх значення у практиці служби внутрішнього аудиту, порядку підготовки аудиторського звіту . Викладання змісту лекції було досить логічним і доступним для сприйняття студентами.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet