Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ



зав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2015-11-10 15:42:12 опублік. Материнська Ольга Андріївна

  Фото 2 листопада 2015 р. заняття з курсу «Судово – бухгалтерська експертиза» у студентів групи 51-КР доцентом кафедри Михальчишиною Л.Г. були проведені у Вінницькому відділенні Київського науково-дослідногоінститутусудовихекспертиз.Студентимализмогупоспілкуватись з експертами різних галузей знань, послухати цікаві історії про особливості та специфіку їх професійної діяльності.
  Експерт – економіст Зубрицька Ірина Юріївна поділилась досвідом своєї професійної діяльності та ознайомила з останніми змінами у нормативному регулюванні та організації експертних досліджень. Цікавою була розповідь завідувача відділення В’ячеслава Станіславовича Криловського про криміналістичні експертизи та дослідження.
  Колектив кафедри дякує колегам з Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за сприяння у підготовці кваліфікованих фахівців з обліку та аудиту.
 • 2015-09-01 19:31:26 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото Вийшла з друку колективна монографія за редакцією завідувача кафедри аудиту та державного контролю, доктора економічних наук, професора Гуцаленко Л.В. "Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в Україні та світі". Монографія присвячена 10-річчю створення кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету. У виданні висвітлено історичні аспекти обліку, контролю і аналізу в Україні та світі. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.
 • 2015-04-11 12:46:25 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 10.03.2015 р. на 3 парі в ауд. 2421 для груп 41-ФК, 42-ФК та 41-ЕК економічного факультету старшим викладачем кафедри аудиту та державного контролю Фабіянською Вікторією Юхимівною проведено відкриту лекцію з дисципліни «Аудит» на тему:
  «Аудиторський висновок та інші підсумкові документи». На занятті були присутні викладачі кафедри аудиту та державного контролю. Лекція проведена на високому професійному рівні, з використанням презентаційного матеріалу та мультимедійного обладнання. Матеріал викладався у доступній формі, студенти мали можливість законспектувати основні положення теми. Обговорювались дискусійні питання щодо сутності робочих документів аудитора та їх значення в аудиторській практиці, порядку підготовки аудиторського висновку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Присутні позитивно оцінили науково-методичний рівень проведеного відкритого заняття.
 • 2015-04-08 16:15:48 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  10 квітня 2015 р. на третій парі в ауд. 2421 відбудеться відкрита лекція ст.викладача кафедри аудиту та державного контролю Фабіянської В.Ю. з дисципліни «Аудит» за темою: «Аудиторський висновок та інші підсумкові документи» зі студентами груп 41-ФК, 42-ФК, 41-ЕК. Запрошуємо усіх охочих.
 • 2015-03-27 18:12:13 опублік. Козаченко Анна Юріївна

  Фото 26.03.2015 р. на першій парі в аудиторії 1108 для студентів групи 41-ОА проведено відкрите практичне заняття асистентом кафедри аудиту та державного контролю Чудак Л.А. з дисципліни «Податковий контроль» на тему: «Контроль за нарахуванням і сплатою податку на прибуток». На занятті викладач зі студентами розглянули послідовність перевірки повноти нарахування податку на прибуток, правильності розрахунку податкових доходів і витрат на підставі журналу господарських операцій підприємства, встановили порушення, виявлені у Декларації з податку на прибуток з подальшим порівнянням її з даними умовного підприємства. Присутні на занятті викладачі кафедри аудиту та державного контролю, представники деканату та навчального відділу позитивно оцінили професійний рівень викладача.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet