Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2020-09-24 12:42:35 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  25.09.2020 року на третій парі (11:30) в аудиторії 1403 відбудеться відкрите лекційне заняття аспірантки кафедри аудиту та державного контролю, факультету обліку та аудиту Бондаренко-Берегович В.В. з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів третього курсу, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», групи ФБС-18-1 денної форми навчання на тему «Оборотні активи підприємства»
 • 2020-04-28 21:12:40 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Фото 27.04.2020 р. на 3 -й парі відбулося дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Мулик Ярославни Ігорівни з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів групи 31-ОП, 42-ОП спеціальності «Облік і оподаткування» денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Організація та планування проведення контрольно-ревізійної роботи». Лекційне заняття відбулося онлайн в форматі конференції ! До лекційного заняття долучились проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., декан факультету обліку та аудиту к.е.н., доцент Здирко Н.Г., завідувач кафедри бухгалтерського обліку доктор економічних наук, професор Правдюк Н.Л., завідувач кафедри аналізу та статистики к.е.н., доцент Мулик Т.О., завідувач кафедри аудиту та державного контролю к.е.н., доцент Гуцаленко О.О., викладачі університету Коваль Н.І., Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю., Шевчук О.Д., Томашук І.В. ! Лекційне заняття відбувалось у формі відкритої дискусії ! Лекція супроводжувалась презентацією яка додала чіткості та лаконічності ведення лекційного заняття ! Новий формат спілкування урізноманітнює застосування методів навчання та виховання, спонукає студентів до розвитку самостійного мислення, активності та можливість сприйняття ними нової інформації !
 • 2020-04-27 09:40:30 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Шановні колеги! 28.04.2020 р. на 2-ій парі відбудеться дистанційне відкрите практичне заняття ст.викладача кафедри аудиту та державного контролю Чудак Л.А. з дисципліни "Податковий контроль" для студентів 3-го курсу спеціальності "Облік та оподаткування" денної форми навчання. Практичне заняття відбудеться он-лайн в форматі конференції. Доступ за посиланням: https://conference.vsau.org/b/hqy-mn6-g4h
 • 2020-04-24 11:02:13 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Шановні колеги! 27.04.2020 р. на 3-ій парі відбудеться дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Мулик Я.І. з дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль" для студентів 3-го та 4-го курсів спеціальності "Облік та оподаткування" денної форми навчання. Лекційне заняття відбудеться он-лайн в форматі конференції. Долучитись до заняття можна за посиланням
 • 2020-04-21 09:30:17 опублік. Фабіянська Вікторія Юхимівна

  Фото 16 квітня 2020 р. 9.30 (2-га пара) проведено відкрите практичне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Фабіянської Вікторії Юхимівни з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів 5-го курсу факультету обліку та аудиту групи 51-ОП-маг на тему: «Організація внутрішнього аудиту». Робочий план відповідає робочій програмі з дисципліни «Організація і методика аудиту».
  Практичне заняття відбулося онлайн в форматі конференції. Переглянути практичне заняття можна за посиланням: https://conference.vsau.org/b/6yn-hpa-r9y.
  Відкрите практичне заняття відвідали: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., декан факультету обліку та аудиту Здирко Н.Г., заступник декана факультету обліку та аудиту з наукової роботи Іщенко Я.П., завідувач кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко О.О., голова навчально-методичної комісії факультету обліку та аудиту Федоришина Л.І., представник навчально-методичної комісії факультету обліку та аудиту Чудак Л.А., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю Козаченко А.Ю.
  Студенти були зацікавлені темою впровадження та функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві, що викликало жваву дискусію, обмін власними судженнями та науковими поглядами. Під час проведення практичного заняття використовувалась мультимедійна презентація, що дало змогу унаочнити матеріал та покращити його сприйняття студентами. Практичне заняття проведене на високому рівні, чималий обсяг навчального матеріалу був розподілений та опрацьований в найбільш оптимальному варіанті: студенти виконували практичні завдання, відповідали на теоретичні питання та підготували наукові доповіді.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . . . 36 

  головна intranet   головна internet