Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ



зав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2019-10-28 10:56:40 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Фото 23 жовтня 2019 р. в ауд. 1408 о 9.30 (2-га пара) було проведено відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Шевчук Олени Дмитрівни з дисципліни «Державний фінансовий контроль» для студентів другого (магістерського) освітнього рівня денної форми навчання, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему: «Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України».
  Відкрите лекційне заняття відвідали: зам. декана факультету обліку та аудиту Іщенко Я.П., заступник директора навчально-наукового центру Кулик І.В., представник навчально-методичної комісії факультету обліку та аудиту Чудак Л.А., завідувач кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко О.О., доцент кафедри Фабіянська В.Ю. Лекція проведена на достатньо високому науково-методичному рівні.
 • 2019-10-23 14:46:58 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ
  24.10.2019 р. на третій парі в аудиторії 3303 відбудеться відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри аудиту та державного контролю Мулик Ярославни Ігорівни з дисципліни «Аудит» для студентів 4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Метод та методичні прийоми в аудиті».
  Запрошуються усі бажаючі
 • 2019-10-22 13:38:59 опублік. Козаченко Анна Юріївна

  ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ
  24.10.2019 р. на четвертій парі в аудиторії 1304 відбудеться відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри аудиту та державного контролю Здирко Наталії Григорівни з дисципліни «Комп’ютерний аудит» для студентів 4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Організація та методика аудиту активів в умовах комп’ютерної обробки даних».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 2019-10-21 16:20:44 опублік. Шевчук Олена Дмитрівна

  23 жовтня о 9.30 (2-га пара) в аудиторії 1408 відбудеться відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри аудиту та державного контролю Шевчук Олени Дмитрівни з дисципліни «Державний фінансовий контроль» на тему: «Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою Палатою України”, для магістрів ОП-18-Маг. Запрошуються всі бажаючі.
 • 2019-10-16 14:47:42 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  ОГОЛОШЕННЯ
  18.10.2019 р. на другій парі в аудиторії 1403 відбудеться відкрите практичне заняття з дисципліни «Аудит» к.е.н., старшого викладача кафедри аудиту та державного контролю Козаченко Анни Юріївни для студентів 4 курсу групи ОП-18 ступеневики спеціальності "Облік і оподаткування" денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Метод та методичні прийоми в аудиті».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . . . 36 

  головна intranet   головна internet