Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2015-12-08 19:53:54 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 7 грудня 2015 відбулося засідання кафедри аудиту та державного контролю на порядку денному якої стояло питання проходження атестації аспірантами денної та заочної форми навчання.
  Про проведені наукові дослідження доповіли:
  аспірантка першого року навчання: Довгаль Емілія Олександрівна, яка здійснює дослідження на тему «Облік та аудит операцій зовнішньо-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудиту (за видами економічної діяльності), науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В.;
  аспіранти другого року навчання:
  Тисячук Аліна Вікторівна, яка здійснює дослідження на тему «Ефективність функціонування ринку продуктів переробки галузі буряківництва» за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, науковий керівник - к.е.н., доцент Бралатан В.П.
  Агапова Марина Василівна, яка здійснює дослідження на тему «Формування механізму ефективного функціонування біржового ринку в аграрному секторі економіки» за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, науковий керівник - к.е.н., доцент Бралатан В.П.;
  Голотюк Людмила Сергіївна, яка здійснює дослідження на тему «Організація обліку і контролю біологічних активів тваринництва» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудиту (за видами економічної діяльності), науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В.;
  аспірантка 3 року навчання Демидаш Лілія Сергіївна, яка здійснює дослідження на тему "Економічний механізм формування і функціонування регіональної інфраструктури аграрного ринку (на матеріалах Вінницької області)" за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, науковий керівник - к.е.н., доцент Бралатан В.П.
  Аспіранти успішно склали кандидатські іспити з філософії та відповідної іноземної мови. Здійснили огляд літературних джерел і аналітичну оцінку досліджуваних об’єктів за темами дисертацій. Сформулювали цілі і завдання дослідження, вибрали й застосовують відповідні методи дослідження та розв’язування поставлених завдань. Провели апробацію отриманих результатів дослідження на наукових конференціях. Усі аспіранти успішно пройшли атестацію на засіданні кафедри (Протокол №7 від 07.12.2015 р.)
 • 2015-11-26 16:26:27 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 19.11.2015. на другій парі (9:30) в аудиторії 1207, відбулось відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю, Мулик Ярославни Ігорівни з дисципліни "Аудит" за темою: "Фінансовий аналіз в аудиті" зі студентами групи 41-КМО. На практичному занятті були присутні завідувач кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко Л.В. та науково-педагогічні працівники кафедри. Практичне заняття було проведено на високому науково-методичному рівні. Студенти продемонстрували достатній рівень знань.
 • 2015-11-26 16:23:32 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 24 листопада 2015 року в ауд. 3318 на 5 парі викладачами кафедри аудиту та державного контролю було проведено науковий кафедральний круглий стіл на тему: «Функціонування фінансового контролю в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку». У засіданні круглого столу прийняли участь здобувачі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Облік і аудит».
  Відкрила семінар та привітала учасників завідувач кафедри аудиту та державного контролю д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.
  Доповіді виступаючих були присвячені проблемним питанням і перспективам розвитку сучасного державного фінансового контролю та аудиту. Кожним доповідачем були окреслені основні аспекти вдосконалення контрольних процедур за темою свого дослідження. Студенти активно вступали в дискусію, окреслюючи особливості дії контролюючих органів в умовах реформування діючої системи порівнюючи її із зарубіжним досвідом та висловлювали своє бачення щодо майбутнього державного фінансового контролю України.
  Викладачі кафедри аудиту та державного контролю висловлюють вдячність усім доповідачам за активну участь у засіданні круглого столу. Бажаємо успіхів у навчанні!
 • 2015-11-20 19:55:30 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  ОГОЛОШЕННЯ.
  24 листопада 2015 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі кафедрального наукового семінару на тему: «Функціонування фінансового контролю в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку», який проводить кафедра аудиту та державного контролю економічного факультету ВНАУ.
  Метою міжкафедрального наукового семінару є дослідження та обговорення проблем і перспектив розвитку державного фінансового контролю з метою обміну досвідом з наукової роботи.
  Початок проведення семінару на 5 парі (14.30 год.) в ауд. 3318.
 • 2015-11-16 19:40:47 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  ОГОЛОШЕННЯ
  19.11.2015р. на 2 парі в аудиторії 1207 відбудеться відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю Мулик Ярославни Ігорівни зі студентами групи 41 – КМО з дисципліни "Аудит" на тему: «Фінансовий аналіз в аудиті».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet