Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2014-02-12 16:39:14 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Проведення відкритих занять викладачів кафедри аудиту та державного контролю
  Планується проведення відкритих занять викладачів кафедри аудиту та державного контролю:
  к.е.н., доцента Михальчишиної Л.Г. лекція на тему “Стандартизація внутрішнього аудиту”
  17.02.2014 р. 3 пара в ауд.1105 групи 44 – ОА, 45 – ОА
  асистента Здирко Н.Г. лабораторне заняття на тему “Аудит поточних зобов’язань в умовах комп’ютерних інформаційних систем” 17.02.2014 р. 1 пара в комп.класі №3 група 41 – КР
  к.е.н., ст. викладача Марчук У. О. лекція на тему “Помилки та шахрайство в аудиторській практиці” 19.02.2014р. 3 пара в ауд.1104 , групи 41 – ФК, 42 – ОА
  асистента Козаченко А.Ю. практичне заняття на тему “Етика для всіх професійних бухгалтерів” 21.02.2014 р.
  3 пара в ауд.1104 група 21 - ФК
  асистента Чудак Л.А. практичне заняття на тему “Перевірка розрахунків за податком на додану вартість” 12.03.2014 р. 1 пара в ауд.3406 група 42 – ОА.
 • 2014-02-06 19:39:58 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото Відкрита лекція. 4 лютого 2014 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри аудиту та державного контролю Подолянчук Олени Анатоліївни з дисципліни «Аудит» для студентів 4 курсу фінансово-економічного факультету денної форми навчання на тему: «Регулювання аудиторської діяльності та інформаційне забезпечення». Були присутні: заступник декана факультету обліку та аудиту Настенко М.М., викладачі кафедри аудиту та державного контролю Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Божок І.І. Лекція проведена на високому метологічному рівні із застосуванням мультимедійного обладнання. Студенти приймали активну участь у обговоренні запропонованих практичних аспектів, що мають місце у професійній діяльності аудиторів.
 • 2014-01-20 21:02:27 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 20 січня 2014 року на розширеному засіданні кафедри аудиту та державного контролю відбулось обговорення і затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання, що закріплені за викладачами кафедри, а саме:
  1. Волотюк Людмилі Сергіївні затверджено тему: «Організація обліку та контролю біологічних активів тваринництва», науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В.
  2. Тисячук Аліні Вікторівні затверджено тему: «Розвиток галузі буряківництва та ефективність функціонування ринку продуктів її переробки», науковий керівник – к.е.н., доц. Бралатан В.П.
  У ході обговорення аспіранти обґрунтували актуальності власного дослідження,а викладачі внесли вагомі рекомендації, пропозиції до плану запропонованих тем дисертацій.
  Колектив кафедри аудиту та державного контролю бажають Вам творчої наснаги, цікавих наукових ідей!
 • 2013-12-26 23:49:35 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото Колектив кафедри аудиту та державного контролю вітає
  ЗДИРКО НАТАЛІЮ ГРИГОРІВНУ
  з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
  Вітаємо наукового керівника аспірантки д.е.н., професора
  ГУЦАЛЕНКО ЛЮБОВ ВАСИЛІВНУ,
  яка здійснювала наукове керівництво дисертаційним дослідженням, надавала консультації з теоретичних, методологічних, стилістичних та інших питань.
  Бажаємо колегам подальших наукових досягнень!
 • 2013-12-11 19:26:38 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото Колектив кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту щиро вітає
  МАРЧУК УЛЬЯНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ
  із присудженням наукового ступеня кандидата економічних наук
  за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
  (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2013р. № 1608)
  Бажаємо успіхів у науковій діяльності, подальших творчих звершень та плідної праці на освітянській ниві!
 • . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet