Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2013-12-04 13:37:36 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото
  3 грудня 2013 р. відбувся науковий семінар на тему: "Функціонування фінансового контролю в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку", який проводила кафедра аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту ННІ аграрної економіки ВНАУ. У семінарі взяли участь студенти спеціалісти і магістри факультету обліку та аудиту, а також аспіранти ВНАУ. Доповіді виступаючих були присвячені актуальним і проблемним питанням та перспективам розвитку сучасного державного фінансового, незалежного та внутрішньогосподарського контролю. Кожним доповідачем були окреслені основні аспекти вдосконалення контрольних процедур по темі свого дослідження. Для наочності використовувалось мультимедійне обладнання.
  В ході наукового семінару було заслухано 20 доповідей студентів, серед яких кращими визнано:
  Сіренко К.В. з доповіддю на тему: «Стан та особливості обліку та контролю доходів від операційної діяльності», науковий керівник – д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.;
  Сторчак Г.В. з доповіддю на тему: «Особливості обліку та контролю запасів в системі матеріальних ресурсів виробництва біопалива», науковий керівник – д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.;
  Чехівська І.П. з доповіддю на тему: «Проблеми аудиту дебіторської заборгованості», науковий керівник – д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.;
  Лоїк І.І. з доповіддю на тему: «Особливості організації та ефективність податкової роботи», науковий керівник – к.е.н., доцент Шевчук О.Д.;
  Вдовенко І.С. з доповіддю на тему: «Помилки та шахрайства в аудиті», науковий керівник – старший викладач Марчук У.О.;
  Білокур А.Ю. з доповіддю на тему: «Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві», науковий керівник – старший викладач Марчук У.О.;
  Кучер М.Л. з доповіддю на тему: «Аудиторський ризик», науковий керівник – асистент Здирко Н.Г.
  Викладачі кафедри аудиту та державного контролю висловлюють вдячність усім доповідачам за активну участь у семінарі. Бажаємо успіхів у навчанні!
 • 2013-11-27 18:04:35 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  До уваги студентів та аспірантів! Запрошуємо Вас 3 грудня 2013 р. на 5 парі взяти участь у роботі наукового семінару "Функціонування фінансового контролю в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку", який проводить кафедра аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту ННІ аграрної економіки ВНАУ. Метою наукового семінару є дослідження та обговорення проблем і перспектив розвитку сучасного фінансового контролю, а також обмін досвідом між молодими науковцями і студентами.
  Всіх бажаючих прийняти участь у висвітленні та обговоренні актуальних питань з вищезазначеної тематики, просимо звертатись до викладачів кафедри для підготовки доповідей. Місце проведення - ауд.№ 1108.
 • 2013-11-13 19:18:41 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Викладачами кафедри аудиту та державного контролю у рамках навчального процесу на черговому практичному занятті було організовано ділову гру. Студенти 4 курсу факультету обліку та аудиту груп 41- КР, 41 –КРМ, 41 –ОА, 42 – ОА, 43 – ОА, 44 – ОА, 45 – ОА презентували проекти аудиторських фірм, метою яких є підтвердження достовірності даних фінансової звітності та надання супутніх послуг. Аудиторські фірми засновані згідно вимог законодавства, про що свідчить пакет документів, який дає право на проведення аудиторської діяльності. У презентації були висвітлені основні аспекти роботи аудиторів, структура фірми, співпраця з клієнтами. Працівники аудиторських фірм заявили про себе як висококваліфіковані фахівці, які здобули вищу економічну освіту, володіють методологією фінансово-господарського контролю й аудиту, бухгалтерським обліком, аналізом господарської діяльності, фінансовою і банківською справою, а також мають необхідну професійну підготовку в області юриспруденції, судово-бухгалтерської експертизи. Презентація проходила у формі дискусії та обговоренні щодо особливостей заснування та діяльності аудиторських фірм.
 • 2013-11-12 20:00:15 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото На кафедрі аудиту та державного контролю 12 листопада 2013 відбулося засідання з приводу проходження атестації аспірантам денної та заочної форми 1-го та 3-го року навчання. З доповідями про проведені наукові дослідження виступили аспіранти першого року навчання: 1. Божок І. І. на тему «Облік та контроль амортизації основних засобів на сільськогосподарських підприємствах», за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудиту (за видами економічної діяльності), науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В. 2. Гриневич Ю.М. на тему: «Облік та контроль фінансових результатів операційної діяльності сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудиту (за видами економічної діяльності), науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В. 3. Войчук Н.Г. на тему: «Внутрішній аудит в системі корпоративного управління підприємств АПК» » за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудиту (за видами економічної діяльності), науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В. 4. Демидаш Л.С. на тему "Економічний механізм формування і функціонування регіональної інфраструктури аграрного ринку (на матеріалах Вінницької області)" за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, науковий керівник - к.е.н., доцент Бралатан В.П. Звітувала про власні дослідження аспірантка 3 року навчання Яремчук Н.Ф. на тему «Облік і контроль інвестиційної та операційної нерухомості сільськогосподарських підприємств» » за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудиту (за видами економічної діяльності), науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В. Аспіранти склали кандидатські іспити з філософії та відповідної іноземної мови. Зробили підбір літератури і написати аналітичний розділ дисертації. Сформулювали цілі і завдання дослідження, вибрали й оволоділи методами дослідження та розв’язування поставлених завдань. Провели апробацію отриманих результатів дослідження на наукових конференціях. Усі аспіранти успішно пройшли атестацію на засіданні кафедри (Протокол №4 від 12.11.2013р)
 • 2013-11-11 22:00:02 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Вийшла з друку наукова монографія д.е.н, професора кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко Л.В. та к.е.н. Фабіянської В.Ю. «Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива». У монографії авторами обґрунтувано і вдосконалено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації з організації обліку і внутрішньогосподарського контролю виробництва біологічного палива. Відповідно до мети дослідження в роботі вирішувалися такі основні завдання, як виділення біомаси як особливого об’єкту обліку і контролю та удосконалення його облікового відображення в сільськогосподарських підприємствах; удосконалення методики побудови обліку виробництва біологічного палива; узагальнення та визначення класифікаційних ознак та видів біологічного палива для відображення в системі бухгалтерських рахунків та звітності; розробка методики калькулювання собівартості біодизельного палива; удосконалення первинного документування процесу виробництва біодизельного палива з урахуванням його технологічних особливостей; уточнення елементів облікової політики та визначення їх впливу на формування собівартості біологічного палива; визначення об’єктів та уточнення методики внутрішньогосподарського контролю виробництва біологічного палива; удосконалення фінансової та статистичної звітності в частині відображення інформації щодо наявності та використання біологічного палива у підприємствах.
 • . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet