Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2014-03-20 11:55:33 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  До уваги студентів факультету обліку та аудиту! 1 квітня 2014 р. на 5 парі в ауд.1304 відбудеться науковий семінар кафедри аудиту та державного контролю на тему: "Економічний контроль в системі управління підприємством: сучасний стан та перспективи розвитку". Всіх бажаючих прийняти участь у висвітленні та обговоренні актуальних питань з вищезазначеної тематики, просимо звертатись до викладачів кафедри для підготовки доповідей.
 • 2014-03-13 17:22:25 опублік. Фабіянська Вікторія Юхимівна

  Фото 12 березня 2014 р. в аудиторії 3406 на І парі відбулося відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю Чудак Л. А. з дисципліни “ Податковий контроль” для студентів групи 42 – ОА на тему “Перевірка розрахунків за податком на додану вартість”
  На занятті на прикладі наскрізної задачі викладач зі студентами розглянули послідовність перевірки повноти нарахування податку на додану вартість, починаючи з господарських операцій, відображених у податковому обліку, правильності визначення сум податкового зобов’язання та податкового кредиту, правильності складання реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та завершуючи складанням Декларації з податку на додану вартість з подальшим порівнянням її з даними умовного підприємства. У процесі документальної перевірки студенти самостійно виявили порушення податкового законодавства щодо ПДВ та нарахували штрафні санкції і пеню.
  Присутні на занятті викладачі кафедри аудиту та державного контролю, представники деканату та навчального відділу позитивно оцінили професійний рівень викладача.
 • 2014-03-03 19:24:16 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  13 березня на 1 парі в ауд. 3406 відбудеться відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю Чудак Л.А. з дисципліни "Податковий контроль" для студентів групи 42 - ОА за темою: " Перевірка розрахунків за податком на додану вартість ". Запрошуються усі бажаючі
 • 2014-02-24 15:52:25 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 21 лютого 2014 р. в аудиторії 1104 на 3 парі відбулося відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю Козаченко А. Ю. з дисципліни “ Професійна етика” для студентів групи
  21-ФК на тему “ Етика для всіх професійних бухгалтерів” .
  Тема та план заняття відповідають робочій програмі та технологічній карті. Під час практичного заняття було розглянуто фундаментальні принципи, яких повинен дотримуватись представник будь-якої сфери фінансової діяльності, надано їм характеристику та визначено причини виникнення можливих загроз при недотриманні даних фундаментальних принципів. Викладач дала оцінку основним нормам професійної поведінки та розглянула зі студентами практичні аспекти розв’язання етичних конфліктів. Для кращого закріплення матеріалу теми студенти виступили з презентаціями.
  На відкритому занятті були присутні представники навчального відділу, науково-методичної комісії університету та викладачі кафедри. Присутні позитивно оцінили науково-методичний рівень проведеного відкритого практичного заняття.
 • 2014-02-19 21:37:40 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 19.02.2014 року на 3 парі в ауд. 1104 для груп 41-ФК, 42-ФК відбулася відкрита лекція к.е.н., старшого викладача кафедри аудиту та державного контролю Марчук Ульяни Олександрівни з дисципліни "Аудит" на тему "Помилки та шахрайство в аудиторській практиці (англ. мова)".
  На занятті були пристуні декан факультету обліку та аудиту Гуцаленко Л.В., представник навчального відділу Бралатан В.П., викладачі кафедри аудиту та державного контролю.
  Лектор вільно володіє темою (з використанням англійської мови) та у доступній формі і на високому методичному рівні викладала матеріал. Студенти з цікавістю слухали лектора, та могли законспектувати основні положення теми. Обговорювалися дискусійні питання щодо розмежування помилок та шахрайства згідно міжнародних стандартів аудиту.
  Лекція проведена з використанням презентаційного матеріалу та мультимедійного обладнання. Присутні позитивно оцінили науково-методичний рівень проведеного відкритого заняття.
 • . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet