Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2018-10-11 14:35:20 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Оголошення про відкрите заняття
  12.10.2018 р. на третій парі в аудиторії 1206 відбудеться відкрите лекційне заняття з дисципліни «Податковий аудит» кандидата економічних наук, ст. викладача кафедри аудиту та державного контролю Чудак Ліни Анатоліївни для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки «Облік і аудит» на тему «Основні етапи проведення податкового аудиту».
  Запрошуються усі бажаючі
 • 2018-10-11 11:37:16 опублік. Шевчук Олена Дмитрівна

  12 жовтня 2018 р. на 2 парі в аудиторії 1301 відбудеться відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Шевчук Олени Дмитрівни з курсу “Податковий контроль” на тему “Методичні прийоми і процедури документальних перевірок”, для студентів 4 курсу факультету обліку та аудиту. Запрошуються всі бажаючі.
 • 2018-04-20 17:47:40 опублік. Білокінна Ілона Дмитрівна

  Оголошення!
  23 квітня 2018 р. в ауд. 555 о 9.30 (2 пара) відбудеться відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту Дмитренка Руслана Миколайовича з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» для студентів 1-го курсу факультету менеджменту та права група ПУА-17. Тема заняття: «Планування та стадії аудиторських процесів в системі аудиту управлінської діяльності».
  Запрошуються всі бажаючі!
 • 2018-04-19 09:56:42 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Фото 17 квітня 2018 р. в ауд. Модуль 23 о 9.30 (2 пара) відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту Фабіянської Вікторії Юхимівни з дисципліни "Аудит" для студентів 4-го курсу факультету економіки та підприємництва груп 41-ФК, 42-ФК. Тема лекції: «Аудиторський висновок (звіт) та інші підсумкові документи».
  Було представлено за допомогою мультимедійного обладнання ілюстративність інформації та основні вимоги до її якості. Наведено реальні приклади по звіту незалежного аудитора відповідно до останніх змін Міжнародних стандартів аудиту. Студенти були зацікавлені в даній темі, що було визвано жвавою дискусією.
  Лекція проведена на високому рівні з урахуванням положень нормативно-законодавчих актів України, Міжнародних стандартів аудиту. Застосовувались практичні приклади у доступній формі для сприйняття студентами. Присутня професійна направленість лекції. Тема лекції безпосередньо пов’язана з майбутньою професійною діяльністю студентів, які володітимуть знаннями з аудиту та нормативно – правововим регулювання його в Україні та світі.
 • 2018-04-19 09:51:14 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Оголошення!
  20 квітня 2018 р. в ауд. 550 о 8.00 (1 пара) відбудеться відкрите лекційне заняття старшого викладача кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту Козаченко Анни Юріївни з дисципліни "Аудит і оцінювання управлінської діяльності" для студентів 5-го курсу факультету менеджменту та права. Тема лекції: «Планування та стадії аудиторського процесу в системі управлінської діяльності».
  Запрошуються всі бажаючі!
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . . . 36 

  головна intranet   головна internet