Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2013-01-31 14:57:57 опублік. Шевчук Олена Дмитрівна

  Фото 30 січня 2013 р. на розширеному засіданні кафедри аудиту та державного контролю відбулось обговорення і затвердження тем аспірантів першого року навчання, що закріплені за викладачами кафедри, а саме:
  1. Божку Ігорю Ігоревичу затверджено тему «Облік та контроль амортизації основних засобів на сільськогосподарських підприємствах», науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В.
  2. Гриневич Юлії Миколаївні затверджено тему: «Облік та контроль фінансових результатів операційної діяльності сільськогосподарських підприємств», науковий керівник – д.е.н., проф. Гуцаленко Л.В.
  3. Демидаш Лілії Сергіївні (до речі, випускниці нашого факультету) затверджено тему «Економічний механізм формування і функціонування регіональної інфраструктури аграрного ринку», науковий керівник – к.е.н., доц. Бралатан В.П.
  Обговорення відбувалось у жвавій, доброзичливій атмосфері, кожному аспіранту викладачами кафедри було надано багато рекомендацій, уточнень до плану дисертаційного дослідження. Викладачі активно висловлювали своє бачення актуальності кожної теми та можливого алгоритму майбутніх досліджень.
  Після плідної праці, як аспіранти, так і їх керівники були задоволенні результатами обговорення. Що ж, викладачі кафедри бажають Вам творчої наснаги, цікавих наукових ідей та терпіння в такій клопіткій, однак цікавій справі!!!
 • 2013-01-31 14:55:26 опублік. Шевчук Олена Дмитрівна

  Продовжується підготовка до святкування Дня інституту аграрної економіки ВНАУ, що має відбутись в березні 2013 р. Запрошуємо бажаючих прийняти участь у розробці програми святкування.
  Всіх, хто має цікаві ідеї, пропозиції, творчі номери, просимо звертатись до відповідальної по кафедрі аудиту та державного контролю – фахівця 2-ї категорії Каневської В.Г.
 • 2012-07-17 10:39:21 опублік. Гуцаленко Любов Василівна

  Шановні колеги!
  Прийміть найщиріші вітання з професійним святом «Днем бухгалтера»! У цей святковий день хочу побажати творчого натхнення, міцного здоров’я, здійснення заповітних мрій та душевної рівноваги!
  З повагою Л.В. Гуцаленко
 • 2012-03-19 16:48:27 опублік. Лесько Юлія Олександрівна

  Шановні колеги!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку», яку проводить Навчально-науковий інститут аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету, що відбудеться 27-28 вересня 2012 року.

  На конференції будуть працювати наступні секції:
  1. Удосконалення системи бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах аграрного сектору економіки.
  2. Система національного контролю: проблеми та перспективи розвитку.
  3. Проблеми та перспективи аналітичного забезпечення функціонування АПК.
  4. Стан та перспективи розвитку фінансово-кредитних відносин підприємств АПК.
  5. Трансформаційна динаміка розвитку аграрного виробництва: регіональний, національний, міжнародний аспекти.
  6. Економіко-математичне моделювання, програмування, сучасні інформаційні системи і технології в управлінні підприємствами АПК.

  Для участі у конференції необхідно до 15 серпня 2012 року надіслати на електронну адресу: заявку учасника, тези (не більше 3-х сторінок), за бажанням учасника – наукову статтю (5-8 сторінок), копію квитанції про оплату.
  Запрошуються члени професійних організацій, науковці, викладачі, практикуючі бухгалтери, ревізори і аудитори, аспіранти і пошуковці.

  Вимоги до оформлення матеріалів:
  Тези доповіді до збірника матеріалів конференції та статті до Вісника ВНАУ подаються підписані авторами в роздрукованому вигляді та на носіях CD-R, DVD-R.
  Наукові праці оформлюється в стандарті Microsoft Word, шрифт Times New Roman Cyr 14 pt, 1,5 інтервали. Абзац одинарний. Поля: ліве – 2,5, праве – 1,5; верхнє і нижнє по 2 см. Орієнтація тексту лише книжка.
  В матеріалах вказуються УДК, назва (великі літери), прізвища та імена авторів, назва установи. Рубрикація статті повинна містити анотацію (англійська, російська), вступ, постановку задачі, результати, висновки, список використаної літератури (за стандартною формою). Обсяг статті 5-8 сторінок. Обсяг тез – 1-3 сторінки.
  Рисунки (чорно-білий варіант) виконуються в графічному редакторі (Word,, Photoshop, Corel Draw), формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування.
  Таблиці розміщуються по тексту. Текст таблиці може бути набраний шрифтом на 1-2 пункти менше основного тексту статті.
  Матеріал до опублікування завершується контактною адресою та телефоном авторів.
  Представлені матеріали повинні бути ретельно вичитані і відредаговані відповідно до вимог конференції. Оргкомітет конференції залишає за собою право вносити до них незначні виправлення.
  Матеріали, що надіслані після вказаного строку, а також такі, які не відповідають вимогам конференції, розглядатись не будуть.
  За результатами конференції будуть видані: Збірник тез доповідей, Збірник наукових праць (фаховий).
  Тези і статті докторів економічних наук (одноосібні) публікуються безкоштовно.
 • 2012-03-19 16:45:24 опублік. Лесько Юлія Олександрівна

  За результатами I туру Всеукраїнської студентської предметної олімпіади, що була проведена на факультеті обліку і аудиту з дисциплін: фінансовий облік, управлінський облік, облік в галузях народного господарства, звітність підприємств, аналіз господарської діяльності, податковий облік, облік в зарубіжних країнах, організація і методика аудиту, за загальними підсумками отриманих результатів визначено переможців:
  Два перших місця: Бондар Андрій – група 53-ОА – 94 бали; Заремба Наталія – Маг. – 93 бали.
  Два других місця: Постольник Ганна – група 51-КР – 88 балів; Причепа Ганна – Маг. – 88 балів.
  Три третіх місця: Павлюк Дар’я – група 51 – КР – 83 бали, Побережняк Ганна – група 52 – ОА – 81 бал, Михайлюк Катерина – Маг. – 80 балів.
  Вказаних переможців рекомендовано до участі у II турі Всеукраїнської студентської предметної олімпіади, яка відбудеться 17-19 квітня 2012 року в Миколаївському державному аграрному університеті.
 • . . . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet