Кафедра Аудиту та державного контролю


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИзав.кафедрою:
д.е.н., професор
Польова Олена Леонідівна

➤ закріплені аудиторії за кафедрою:
1405, 1306


☎ Телефон: (0432)43-72-30 (361)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2015-03-26 13:06:24 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 24.03.2015 р. на 2 парі в аудиторії 3509 для студентів групи 42-ФК проведено відкрите практичне заняття асистентом кафедри аудиту та державного контролю Козаченко Анною Юріївною з дисципліни «Аудит» на тему: «Аудиторські докази та вимоги до них». На занятті були присутні представник навчально-методичного відділу, викладачі кафедри аудиту та державного контролю. Підлягали обговоренню питання сутності аудиторських доказів, вимоги до них згідно з Міжнародними стандартами аудиту, розглянуто джерела інформації, які дають можливість отримати аудиторські докази, прийоми та процедури для зібрання аудиторських доказів. Практичне заняття проведено методично вірно, відповідно до теми, визначеної робочою програмою дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» 4-го курсу денної форми навчання. Простежувався контакт викладача із студентами, їх активність та розуміння поданого матеріалу.
 • 2015-03-25 14:44:12 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  26 березня 2015 р. на першій парі в ауд. 1108 відбудеться відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю Чудак Л.А. з дисципліни «Податковий контроль» за темою: « Контроль за нарахуванням і сплатою податку на прибуток» зі студентами групи 41-ОА. Запрошуємо усіх охочих.
 • 2015-03-23 10:21:43 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  24 березня 2015 р. на другій парі в ауд. 3509 відбудеться відкрите практичне заняття асистента кафедри аудиту та державного контролю Козаченко А.Ю. з дисципліни «Аудит» за темою: «Аудиторські докази та вимоги до них» зі студентами групи 42-ФК. Запрошуємо усіх охочих.
 • 2015-03-19 17:57:04 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 18.03.2015 р. на 2 парі в ауд. 1304 для груп 51-ОА та 51-КР економічного факультету доцентом кафедри аудиту та державного контролю Подолянчук Оленою Анатоліївною проведено відкриту лекцію з дисципліни «Організація і методика аудиту» на тему: «Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту». На занятті були присутні викладачі кафедри аудиту та державного контролю, представники деканату та навчального відділу.
  Лекція проведена на високому професійному рівні, з використанням презентаційного матеріалу та мультимедійного обладнання. Матеріал викладався у доступній формі, студенти мали можливість законспектувати основні положення теми. Обговорювались дискусійні питання тлумачення економічних категорій у законодавчих документах з аудиту. Лектором було висвітлено питання класифікації аудиторських звітів, розкрито порядок висловлення аудитором немодифікованої та модифікованої думки.
  Присутні позитивно оцінили науково-методичний рівень проведеного відкритого заняття.
 • 2015-03-17 20:16:32 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Фото 13.03.2015 р. на 3 парі в навчальній аудиторії 3106 для студентів групи 51 –ОА магістри проведено відкрите практичне заняття асистентом кафедри аудиту та державного контролю Коровецькою Людмилою Анатоліївною з дисципліни "Організація і методика проведення ревізії і контролю» на тему: “Організація і методика контролю використання коштів бюджетних установ”.
  На занятті були присутні декан економічного факультету, д.е.н., доцент Шпикуляк О.Г. , к.е.н., доцент Бралатан В.П., к.е.н. доцент Подолянчук О.А., к.е.н. доцент Михальчишина Л.Г.
  Заняття проведено із врахуванням вимог методики проведення відкритих занять. Практичне заняття було побудоване в формі діалогу та одночасно супроводжувалось демонстрацією слайдів презентації по темі заняття. Під час вивчення матеріалу використовувались документи, а саме штатний розпис, бюджетний запит, кошторис та розрахунки до кошторису. На закріплення вивченого матеріалу опрацьовано задачу на визначення правильності планування комунальних послуг до кошторису. Матеріал практичного заняття було викладено чітко та якісно з використанням досягнень наукових технологій, що застосовується на практиці та сприяють розвитку самостійного мислення студентів. По завершенню заняття викладачем проведено оцінювання навчальних досягнень студентів.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  головна intranet   головна internet