2020

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
25693 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів сціальності 242 "Туризм" Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв В методичних вказівках розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випад 2
25692 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для магістрів спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійної програми «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв “Безпека в туризмі” відображають сучасні тенденції розв`язання проблем безпеки людини. У методичних 0
25691 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв Інтенсивний розвиток індустрії туризму і гостинності як в нашій країні, так і у світі останніми рока 0
25690 Безпека в туризмі.Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Нп Навчальна дисципліна «Безпека в туризмі» розглядає теоретичні та методичні питання щодо забезпечення 0
25687 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 242«Туризм» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Охорона праці Мв Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 242«Туризм» 0
25686 Управління бізнес процесами. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр , галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Нп Програма вивчення дисципліни «Управління бізнес процесами» складена з урахуванням місця та значення 0
25685 Інновації в туризмі. методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв Основною метою роботи студентів на практичних заняттях є ознайомлення майбутніх фахівців з вітчизнян 0
25684 Інновації в туризмі. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання освіти бакалавр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з нормативної дисципліни «Інновації в туризмі 0
25683 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спец 0
25682 Івентивний менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфер 0
25681 Івентивний менеджмент. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сф 0
25680 Development of agricultural insurance system Aleskerova Y. Дк Организационный комитет IV Международной научно-практической конференции «Украина, Болгария, ЕС: эко 5
25679 Efficiency of Using Biomass from Energy Crops for Sustainable Bioenergy Development Kulyk M., Kalynychenko V., Pryshliak N., Pryshliak, V. СSc The need to study energy crops as an alternative source of energy for providing the population and r 5
25678 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі 0
25677 Моделювання технологічних процесів у аквакультурі. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту для студентів-магістрів денної та заочної форми навчання спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О., Кононенко Р.В. Мв Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту з дисци-пліни “Моделювання технологіч 1
25676 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2020.- 16 с. Зотько М.О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, Спеціальність 207 “Водні біоресурси та акв 1
25675 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура Зотько М.О. Мв Викладено питання для самостійної роботи та тести 1
25674 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера 2
25673 Improvement of normative legal regulation of the system of agricultural production taxation Правдюк А. Л. Суз The article examines legal regulation of the system of taxation of agricultural producers in Ukraine 9
25672 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 121942) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Формула винаходу:1. Спосіб транспортування й очистки коренебульбоплодів, що включає транспортування 10
25671 Акація біла як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П. Дк Вивчення продуктивного медозбору з акації білої бджолиними сім’ями української степової породи в ум 8
25670 Аналіз ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід Фабіянська В. Ю. Сун Метою дослідження є здійснення аналізу ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг в умов 9
25669 Івентивний менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеці 0
25668 Туристичні дестинації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навч Головня О. М. Мв В методичних вказівках з організації самостійної роботи з дисципліни «Туристичні дестинації» наведен 1
25667 Туристичні дестинації. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної ф Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Туристичні дестинації» на 0
25666 Туристичні дестинації. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 22 с. Головня О. М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Туристичні дестинації» наведено опис навчальної дисципліни, мета т 0
25665 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого ( Головня О. М. Мв В методичних вказівках з організації самостійної роботи з дисципліни «Методологія і організація наук 0
25664 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія і організація 1
25663 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» , спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - магістр, галузі 0
25662 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього рівня - магістр, галузі 0
25661 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм Ставська Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеці 1
25660 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера 2
25659 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі 1
25658 Методичні рекомендації для організації навчальної практики факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Вітер Н.Г Мв Викладено основні методичні вимоги щодо проведення навчальної практики «Ознайомча». Методичні вказів 0
25657 Навчальна практика «Загальноуніверситетська». Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освіт Вітер Н.Г Мв Викладено основні методичні вимоги щодо проведення навчальної практики «Загальноуніверситетська». Ме 0
25656 «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня ден Головня О. М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелекту 0
25655 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В Мв Методичні вказівки з іноземної мови (англійської) мови створено, щоб допомогти студентам, які навчаю 0
25654 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Ковальова К В Мв Навчання іноземній мові є невід’ємною складовою підготовки студентів вищого навчального закладу, адж 0
25653 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В Мв Методичні вказівки розроблені з метою формування необхідної комунікативної спроможності в сферах про 1
25652 Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield. Tsvei Ya. P., Prysiazhniuk O. I., Horash O. S., Klymchuk O. V., Klymyshena R. I., Shudrenko I. V. СSc The purpose of research is to evaluate the efficiency of growing sugar beet for bioethanol as affect 7
25651 Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку Лутковська С. Сун Представлено економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку. Встанов 11
25645 Висота закладання першої квітки від сім’ядольних листочків залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. Тд Нерівномірне випадання опадів за період вегетації рослини та недостатня кількість поживних елемент 9
25644 Біометричні показники плоду рослини мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд Вплив сортових особливостей мексиканського фізалісу на біометричні показники плоду рослини. 8
25643 Урожайність плодів мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд Основою успіху будь-якої технології вважають отримання високої врожайності рослини. В дослідженнях у 8
25642 Товарність плодів мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. Тд Аналіз впливу сортових особливостей мексиканського фізалісу на товарність плодів рослини. 11
25634 Знаходження величини сили тиску на підводні гідроспоруди у проектно-конструкторській практиці й агроінженерній підготовці фахівців Пришляк В. М., Дубчак В. М. Сун У статті представлено результати наукових аналітичних досліджень, котрі забезпечують знаходження сил 8
25632 Вплив мульчуючого матеріалу на морфологічні показники мексиканського фізалісу Полутін О. О. Тд Мульчування – це суцільне або міжрядне покриття поверхні ґрунту різними матеріалами. Цей елемент 11
25630 Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Іванько А. В., Бакун Ю. О., Хаєцька О. П., Ксенофонтов М. М. Сун Доведено доцільність поглиблення координації на різних рівнях управління в Україні щодо розвитку про 10
25629 The influence of globalization of society on international of higher education in ukraine and poland Mazur K., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. Суз This article discusses the transformation processes that have taken place in higher education over t 11
25628 Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки Фабіянська В. Ю. Сун Метою статті є дослідження організації вибіркової перевірки в контексті Міжнародних стандартів аудит 13
25627 Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю. Сун Метою статті є удосконалення професійних вимог до аудиторів в контексті реформування незалежного ауд 14
25626 Landscape approach to regional features organization of environmental management of the protected area Hudzevich A. V., Liubchenko V. Y., Bronnikova L. F., Hudzevich L. S. СWeof Розглянуто використання ландшафтного аналізу в якості інструменту для виявлення регіональних особлив 15
25625 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. Сун Досліджено коло питань, що охоплює організація аналізу на підприємстві. Проведено критичний аналіз щ 20
25623 The effect of feeding BVMD «ENERVIK» on the body of silver carp and carp Biliavtseva V. Суз Experiments conducted on two groups of fish (silver carp and carp) age of two years, which in princ 16
25622 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. Сун У статті розкрито чинники, які впливають на успіх діяльності українських автодилерів. Проаналізовано 23
25621 The latest methods of reproduction of the owner Datsyuk I., Mushit S. Суз The object for the research was an oar, grown in LLC WG "Mercury" with. Pultivtsi of Vinny 20
25618 Вібросито для очищення бурового розчину (Пат. № 122042 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв Описана конструкція вібросита для очищення бурового розчину. 23
25615 Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом (Пат. № 122008 на винахід) Ярошенко Л. В., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Рубаненко О. О. Пнв Описана конструкція сферичного вібраційного млина із кінематичним приводом. 20
25614 Конічний вібраційний млин (Пат. № 122003 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв Описана конструкція конічного вібраційного млина. 24
25613 Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки Ярошенко Л. В., Купчук І. М., Замрій М. А. Сун Описана конструкція та досліджено технологічні параметри машини для вібраційної відцентрово-планетар 17
25612 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Ярошенко Л. В. Сун Описана конструкція та обґрунтовані технологічні параметри вібраційної сушарки насіння зернових та 18
25611 Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва Ставська Ю.В., Головня О.М. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту диплом 1
25610 Інженерна графіка з основами нарисної геометрії. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів денної форми та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 20 «Аграрні науки та продово Джеджула О.М. Мв Методичні вказівки «Інженерна графіка з основами нарисної геометрії» містять стислий теоретичний мат 0
25609 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки до проходження виробничої практик для студентів спеціальності 242 «Туризм» складе 0
25608 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. Мв Етапи розвитку світової культури та мистецтва 0
25607 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельн Табенська О.І. Мв Розглянуто сутність краєзнавства, етапи його розвитку 1
25606 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. Мв Досліджено поняття культури, мистецтва 0
25605 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Мв Досліджено сутність туристичного краєзнавства, етапи його розвитку 2
25604 Туристичне краєзнавство. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Нп Розглянуто сутність Туристичного краєзнавства, етапи його розвитку, туристичні ресурси різних област 2
25603 Програма проходження навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» факультету економіки та підприємництва Табенська О.І. Нп Визначено терміни навчальної практики, теми для самостійної роботи 0
25602 Інфраструктура ринку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рі Табенська О.І. Нп Розглянуто сутність поняття ринок, інфраструктура ринку, елементи інфраструктури ринку 0
25601 Практична реалізація методики управління процесом механічної обробки Веселовська Н. Р. Сун Проблема забезпечення необхідної якості та експлуатації властивостей деталей машин набуває в машиноб 24
25600 Vibration research in mobile agricultural machines Iskovich-Lototskyy R., Veselovska N., Ivanchuk Y., Hnatyuk O. Сун In this work, vibrations were investigated during loading and unloading operations of mobile agricul 21
25599 Методичні рекомендації з дисципліни Економічна теорія (основи економічної теорії) для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Ма Хаєцька О.П. Мв Призначено для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Основи економічної теорі 4
25598 Економічна теорія (основи економічної теорії).Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування Хаєцька О.П. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Осн 2
25597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і опод Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Нп Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітньог 4
25596 Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей – 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська с Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Мв Методичні вказівки з курсу «Політекономія» призначені до підготовки та написання курсових робіт для 2
25595 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продо П.М. Вергелес Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із дисципліни «Мон 2
25594 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бурʼянів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продово Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт розроблено відповідно до навчального плану та робо 0
25593 Фітопатологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами факультету агрономіі та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» о Пінчук Н.В. Мв Наведені практичні роботи щодо вивчення дисципліни « Фітопатологія сільскогосподарська». З кожної те 2
25592 Хвороби і шкідники лікарських рослин: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин ро Окрушко С.Є. Мв ХВОРОБИ І ШКІДНИКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 28
25591 Мікроекономіка. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Хаєцька О.П. Мв Методичні вказівки з «Мікроекономіка» призначені до підготовки та написання курсових робіт для студе 0
25587 Методика наукових досліджень в агрономії Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. Нп У навчальному посібнику висвітленні методико-організаційні засади науково- дослідної діяльності, що 21
25586 Діагностування електрообладнання Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Нп Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Діагностування електрообладнанн 29
25585 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О. Нп У навчальному посібнику висвітлені теоретичні й практичні засади методології та організації наукових 28
25584 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми кавітаційного диспергатора-гомогенізатора сільськогосподарської сировини рослинного походження на кормові цілі Алієв Е. Б., Миколенко С. Ю., Яропуда В. М. Малєгін Р. Д. Сун Актуальною задачею є підвищення ефективності приготування якісних кормів за рахунок застосування тех 35
25583 Моделювання процесів сепарації картопляного вороху в барабанному сепараторі Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. Сун Для успішного виходу України на західні ринки необхідно забезпечити конкурентоспроможність власної п 37
25582 Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. Сун З огляду на актуальність питань, пов`язаних з розробкою підкопувальних робочих органів при створенні 39
25581 Дослідження процесу функціонування та оптимізація конструктивно-технологічних параметрів тритрубного рекуператора Яропуд В. М. Сун Вітчизняними і зарубіжними ученими за останні роки виконана значна кількість наукових досліджень по 38
25580 Political program of the subcarpatian agricultural union party (sau) in transcarpathia (1918-1938) Pikovska T. Суз Стаття присвячена політичній діяльності партії Підкарпатський Землеробський Союз на Закарпатті у 191 16
25579 Political programs of german parties in the first czechoslovak republic in 1918-1933 Піковська Т. В. Суз Стаття присвячена дослідженню національного питання в програмах німецьких політичних партій в періо 16
25578 Світовий ринок м’яса та місце україни на ньому Фуштей Л. Л. Суз У статті розглянуто динаміку розвитку на світового ринку м’яса. Викладено результати дослідження осн 23
25577 Strategic Priorities of the System Modernization Environmental Safety under Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СSc In this article it is proved that strategic planning and implementation of strategic priorities of g 19
25576 Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine Vdovenko L., Chernenko O. Суз На сучасний стан розвитку аграрного сектору України впливає специфіка агропромислового вир 19
25573 Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з травʼяною масою Холодюк О. В. Сун Об’єктом дослідження в даній статті був процес різання трав’яної маси бітерно-ножовим подрібнювальни 25
25572 Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун Річні викиди в атмосферу України становлять понад 6 млн. тонн шкідливих речовин і вуглекислого газу. 26
25571 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М. О. Сун Не зважаючи на те, що процеси штампування обкочуванням існують відносно тривалий час та мають значні 25
25570 Розрахунок нестандартних w-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі Возняк О. М., Штуць А. А. Сун Покращення характеристик пристроїв НВЧ діапазону може бути досягнуто як за рахунок використання прин 26
25569 Оцінка ефективності управління зобов’язаннями підприємств Захарова Т. В., Фуштей Л. Л. Сун У статті обґрунтовано підходи щодо прийняття рішень з управління зобов’язаннями в умовах необхідност 23
25568 Дослідження методики розрахунку і вибору технологічних параметрів штампуання обкочуванням складнопрофільних виробів з використання комп’ютерного моделювання Колісник М. А., Служалюк М. О. Сун В статті проведено дослідження методики розрахунку і вибір технологічних параметрів штампува 26
25567 Increasing of the durability of details working under repeatable-loads Matviychuk V., Gaidamak O. Сун The article develops processes of increase the durability of parts operating under repeated l 21
25566 Перспективи створенння полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А., Кучеренко Ю. С. Сун Стаття присвячена обладнанню для газодинамічного напилення з метою спрощення його конструкц 39
25565 Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л., Колісник М. А. Сун В статті проведенно дослідження зміни характеристик поверхневих шарів деталей, оброблених ме 17
25564 Спосіб вирощування люпину білого (Пат. на корисну модель № 143465) Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М. Пнк Спосіб вирощування люпину білого включає використання у передпосівну обробку насіння бактеріального 22
25563 Спосіб енергетично ефективної технології вирощування люпину білого (Пат. на корисну модель № 143188) Мазур В. А., Панцирева Г. В., Алєксєєв О. О., Мазур К. В. Пнк Спосіб енергетично ефективної технології вирощування люпину білого включає використання у передпосів 27
25562 Управління конкурентоспроможністю продукції переробних підприємств Савіна С. С. Суз В статті розглянуто суть управління конкурентоздатністю продукції, здійснено оцінку рівня конкуренто 41
25561 Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства Холодюк О. В. Сун Об’єктом дослідження в даній статті були глобальні навігаційні супутникові системи NAVSTAR GPS (США) 37
25560 Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як обʼєкти правової охорони Холодюк О. В., Булін Р. М. Сун Об’єктом дослідження в даній статті була підготовка, послідовність викладення з врахуванням структур 30
25559 Аналіз впливу форми і розмірів поперечного перерізу безстружкових мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. Сун Метод виготовлення внутрішніх різьб безстружковими мітчиками включає взаємне обкочування інструмента 19
25558 Application of the differential scanning calorimetry method in the study of the tomato fruits drying process Kuznietsova I., Bandura V., Paziuk V., Tokarchuk O., Kupchuk I. СSc Tructural changes in the process of heating fresh fruit, sun-dried fruits and powder obtained from t 23
25557 Інноваційна технологія виробництва кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун На сьогоднішній день проблема раціонального харчування для людей похилого віку надзвичайно актуальна 30
25556 Дослідження гліцериномістких поверхнево-активних речовин в харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. Сун В статті представлена інформація про поверхнево-активні речовини. Наведена їх повна класифікація, сп 31
25555 Дослідження технічних характеристик нових типів муфт Токарчук О. А. Полєвода Ю. А. Сун Динамічні навантаження, які виникають при спрацюванні існуючих муфт, спричиняють значні ударні наван 23
25554 Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization Tokarchuk D. M., Pryshliak N. V., Tokarchuk O. A., Mazur K. V. СSc The use of biogas is one of the ways to supplement and partially replace traditional fuels in rural 21
25553 Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying - Визначення енергоефективних режимів сушіння насіння ячменю Snezhkin Yu. F., Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A. СSc For a more accurate study of the kinetics of the barley seeds drying, a convective drying stand with 19
25552 Про коливання, які описує узагальнене диференціальне рівняння Релея Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Токарчук О. А. Сун В статті розглянуто рух коливальної системи з одним ступенем вільності, описаний узагальненим дифере 22
25551 Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань Руткевич В. С. Сун Досліджено та змодельовано процес ультразвукового видавлювання різі з накладенням ультразвукових к 24
25550 Determination of economic advisable distances of automobile delivery on autoservice enterprise Mytko M. Сун In order to increase the efficiency of the operation of motor transport enterprises, the structure o 25
25549 Investigation of the mechanical and technological properties of fodder crops to determine the parameters of the working bodies of mower conditioners and optimal modes of their operation Komakha V., Tokarchuk O., Zamrii M. Сун In modern conditions, with insufficient resource supply for agriculture, the most popular in fodder 16
25548 Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10/0.4 кв з використанням SCADA Видмиш А. А., Токарчук О. А., Карпійчук М. Ф., Паладій М. С. Сун В статті запропонована система контролю навантаження силового трансформатора на основі моніторингу о 19
25547 Дослідження розвитку деформації контактних напружень при вальцюванні Музичук В. І., Токарчук О. А. Сун Розглянуто метод визначення контактних нормальних і дотичних напружень при вальцюванні з урахуванням 26
25546 Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування Бурлака С. А. Сун Проаналізовано застосовувані в даний час конструкції змішувачів для отримання біопалива. Відзначено 20
25545 Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах Бурлака С. А., Галущак О. О., Гуменюк Ю. В. Сун В статті проведено аналіз енергетичних культур як джерел сировини для виготовлення біопалива та його 33
25544 Use of land resource potential of rural territories of Ukraine in the conditions of transformation changes Baldynyuk V., Tomashuk I. Суз The current needs in the regulation of land relations, which are due to a qualitatively new approach 18
25543 Математичне моделювання роботи системи живлення дизельного двигуна працюючого на біопаливі з дросельним регулювання складу паливної суміші Гунько І. В., Бурлака С. А. Суз Система живлення дизельного двигуна виконує ряд функцій, а саме: дозування палива згідно з режимом р 26
25542 Sales cost analysis as a direction of efficiency evaluation sales activities and its improvement Tomchuk O. Суз In the article methodical approaches of analysis of charges are considered on a sale and directions 11
25541 Сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств вінницького регіону в контексті демографічних аспектів розвитку Гарбар Ж. В. Суз У статті визначено сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств Вінниць 23
25540 Vegetative status of children as a territorial bio-indicator of ecological safety Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V., Mudrak H. V. СWeof The quantity of environment contaminators (pollutants) and their combinations cannot be counted and 10
25539 Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільських територій Балдинюк В.М. Суз У статті обґрунтовується необхідність ефективного державного регулювання розвитку сільських те-ритор 25
25538 Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище Гончарук І. В. Сун У статті охарактеризовано еволюцію теоретичних засад позиціонування енергетичної незалежності як сус 29
25537 Авторська теорія ідентифікації ринків. Логоша Р. В., Прилуцький А. М. Суз Концепт ринку може бути систематизованим через своєрідний фундамент економічної теорії і практики, а 24
25536 Organizational culture as a fundamental factor in improving competitiveness of an enterprise Yaremchuk N. Суз The article reveals the essence of the concept "organizational culture" and substantiates 14
25535 Виробництво біогазу в аграрному секторі - шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів Гончарук І. В. Сун У статті звернено увагу на дослідження глобальних змін клімату і їх вплив на ведення сільського госп 19
25534 Економічний потенціал підприємств готельно-ресторанного та туристичного сектору Волошина О. В., Манжос Е. О. С В статті досліджені методи оцінки економічного потенціалу підприємств готельно-ресторанного та турис 14
25533 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. Суз Innovative scientific-technical and pedagogical bases of studying in higher education institutions b 17
25532 Формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки Фіщук Н. Ю., Михальчишина Л. Г. Суз Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення конкурентних переваг в підприємствах галузі АПВ. 14
25531 Домінуючі шкідники троянд, їх поширеність та контроль чисельності Вергелес П. М. Тд Згідно з результатів проведених досліджень в умовах Вінницького району для захисту троянд від павути 29
25530 Безпека праці та життєдіяльності Омельянов О. А., Спірін А. В., Твердохліб І. В. Нп відображає сучасні тенденції розв`язання проблем безпеки людини. У посібнику враховано: досвід Європ 32
25529 Management (basic course) = Менеджмент (базовий курс) Herasymenko Y. V., Pidvalna O. G. Нп Basic issues of management are examined including scientific schools and modern approaches, principl 16
25528 Спогади однодумців про В.Стуса як поета та громадянина Богатчук С. С. Суз Відзначено, що Василь Стус представляє український культурний рух шістдесятників. Визначено, що В. С 26
25527 Розвиток та діяльність громадських організацій України (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. Суз На основі архівних джерел проаналізовано суперечливі процеси розвитку громадських організацій в перш 18
25526 Аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності вінницької області Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз Досліджено структуру експорту та імпорту у Вінницькій області. Охарактеризовано напрямки розвитку зо 50
25525 Формування організаційної культури сучасного органу публічного управління та напрями її удосконалення Фурман І. В. Суз Досліджено науково-теоретичні засади формування організаційної культури органу публічного управління 27
25524 Екотрофологія. Екологія безпечного харчування Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О. Нп У навчальному посібнику розглянуті нагальні теоретичні та практичні аспекти екотрофології – науки, я 51
25523 Methodical approaches to assessing the efficiency of economic activity of enterprises = Методичні підходи до оцінки ефективності господарської діяльності підприємств Chikov I. Суз The article considers the main theoretical and methodological approaches to assessing the economic e 27
25522 Decentralization in ukraine: current state and prospects = Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи Samborska O. Y. Суз After Ukraine gained independence in 1991, the state gradually took some steps to develop local self 19
25521 Особливості ведення ділових переговорів в різних країнах світу = Peculiarities of conducting business negotiations in different countries of the world Пронько Л. М., Колесник Т. В., Самборська О. Ю. Суз Abstract It is analyzed that each country has its own national culture, which is characterized by it 25
25520 Marketing communication strategies are in agricultural business management = Стратегії маркетингових комунікацій є в управлінні сільськогосподарським бізнесом Kolesnik T. V. Суз Abstract In the article the aspects of forming of marketing strategy are considered in a rural busin 29
25519 Перспективи розвитку механізмів участі теиторіальної громади в системі управління на місцевому рівні = Prospects for the development of mechanisms of the participation of the territorial community in the management system at the local level Колесник Т. В., Kolesnik T. V. Суз Abstract The article examines and analyzes the prospects for the development of mechanisms of public 33
25518 Корпоративна соціальна відповідальність агрохолдингів: впровадження та регулювання в Україні Гарбар Ж. В. Суз У статті обгрунтовано необхідність впровадження та регулювання корпоративної соціальної відповідальн 20
25517 Математична модель коливань робочого місця оператора транспортного засобу Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. Сун При експлуатації більшості транспортних та енергетичних засобів виникає небезпека шкідливої дії вібр 16
25516 Вплив геометричних параметрів рушія колісного транспортного засобу та нерівностей опорної поверхні на швидкість руху та частоту збурюючої дії Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. Сун В статті досліджено питання впливу стану опорної поверхні і геометричних параметрів колеса трактора 32
25515 Economic-energy efficiency evaluation of growing and use of bioenergy crops. Zubar I., Onyshchuk Yu. Суз The promising directions for solving problems of the country`s energy dependence on imported energy 16
25514 Культура наукової української мови у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. Сун У статті обґрунтовано значущість культури наукової української мови у формуванні мовно-мовленнєвої к 19
25513 Напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування України в умовах децентралізації влади Фурман І. В. Суз Розглянуто та систематизовано досвід європейських країн щодо розвитку місцевого самоврядування. Наве 17
25512 Коммуникативная компетентность будущих инженеров как образовательная технология в высшей школе = Communicative competence of future engineers as educational technology at high school Ковальова К. В. Мвз Актуальность и постановка проблемы. Внешняя и внутренняя политика Украины, вхождение нашего государс 20
25511 Concept of management of innovative processes of The regional tourist and recreational complex = Концепція управління інноваційними процесами або обласний туристично-рекреаційний комплекс Pidvalna O. G. Суз The article clarifies the concept of "innovation" in the field of tourism business in the 14
25510 Процес управління ресурсами аграрних підприємств на основі економічного потенціалу виробництва біопалива Корпанюк Т. Мвз Динамічний розвиток глобальної економіки, що, зокрема позначається на розвитку транспортних перевезе 30
25507 Суть інтеграції та особливості її прояву у бурякоцукровому підкомплексі Амонс С. Е., Красняк О. П. Суз У статті розглянуто різні форми організації міжгосподарських і міжгалузевих зв`язків у цукробуряково 24
25506 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ДОДАТКОВОГО ЗЛИВНОГО ЗОЛОТНИКА НАСОСА-ДОЗАТОРА ДЛЯ СИСТЕМ ГІДРООБ'ЄМНОГО РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ Пастушенко Дрп Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Обґрунтування вибору пара-метрів додаткового зливного з 2
25505 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств Санамян М. Є. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств (за матеріалами Т 2
25504 The importance of financial lever in the management of alternative energy development = Значення фінансових важелів в управлінні розвитком альтернативної енергетики Metelytsya V. M., Gubar O. V., Chaban V. H., Perederii O. S., Hryhorenko Y. I. СWeof This result can be achieved if alternative energy development management is applied. The need to man 19
25503 Методологія дослідження динаміки, окремих типів, моделей ринку та ринкових структур Логоша Р. В. Суз Управління економічною системою, як правило, має за мету досягти певного бажаного її стану, який би 22
25502 Особливості вирощування кабачка за мульчування грунту в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. Сун За результатами досліджень встановлено, що застосування мульчування ґрунту соломою, тирсою та плівко 23
25501 Вплив строків сівби на формування врожаю буряку столового в Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. Сун У статті представлено результати вивчення впливу строків сівби на формування врожаю буряку столового 20
25500 Наслідки проведення реформи децентралізації влади та перспективи Розвитку місцевого самоврядування в Україні Пронько Л. М. Суз Проаналізовано основні етапи проведення реформи, визначено основні повноваження та можливості децент 22
25499 Decentralization in Ukraine: advantages and disadvantages of uniting territorial communities Pronko L. Суз Проаналізовано основні етапи проведення реформи, визначено основні повноваження та можливості децент 17
25498 Практики корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі України Гарбар Ж. В. Суз У статті обгрунтовано напрями реалізації корпоративної соціальної відповідальності в аграрних компан 18
25497 Вплив ринкових механізмів на збалансований розвиток сільських територій в умовах транзитивної економіки Колесник Т. В. Суз У статті обґрунтовано основні аспекти ринкового механізму щодо регулювання та забезпечення сільськог 19
25496 Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В., Березюк С. В. Мвв Монографія присвячена дослідженню стратегічного управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних г 56
25495 Сучасний механізм управління бізнесом з гібридною структурою = Modern business management mechanism with hybrid structure Фостолович В. А. Мвз The study examines the current state of economic development in Ukraine. It is noted that in order 23
25493 Організація і економіка використання біоресурсів Калетнік Г. М., Токарчук Д. М., Скорук О. П. П Підручник складається з шести розділів; розглянуті поняття біоресурсів, біорізноманіття, організаці 20
25492 Взаємодія тактичного менеджменту з обліковою системою підприємства Бурко К. В. Суз У статті розкрито сутність тактичного менеджменту та облікової системи. Встановлено, що з управлінсь 31
25491 Оптимізація роботи вібросушарки переміжного нагрівання для сушіння зернової продукції Ярошенко Л. В., Тригуба А. М., Чубик Р. В., Ковтика В. Р. Тд Описані методи оптимізації роботи вібросушарки переміжного нагрівання для сушіння зернової продукції 20
25490 Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун Люцерна – одна з найцінніших багаторічних культур з родини бобових. Корм з люцерни є високобілковим, 24
25488 Світовий досвід та перспективи розвитку індустріальних парків в Україні Логоша Р. В., Чемес А. О., Кричковський В. Ю. Суз Україна поки серйозно відстає як від зарубіжних країн світу, так і загалом від глобальних трендів у 31
25487 Товарна політика торгівельних роздрібних мереж та фактори, що її визначають Фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. Суз У статті визначено сутність і базові завдання управління товарною політикою торгівельних роздрібних 19
25486 Розвиток екобізнесу та екопідприємництва, екологізація виробництва як умова екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. Тд Екологізація виробництва спрямована на уникнення та/або зниження негативного впливу на навколишнє` с 19
25485 Насіннєва продуктивність люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун За результатами власних досліджень та опрацьованих літературних джерел, встановлено, що за використа 16
25484 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. Дк У сучасних умовах екологічні проблеми стають дедалі важливішим чинником економічного розвитку біл 19
25483 Публічно-приватне партнерство в сфері екологічної модернізації системи еологічної безпеки Лутковська С. М. Дк Україна є однією з найбільших європейських держав з потужними людськими, природними й сировинними ре 25
25482 Концептуальні положення організаційно-економічного механізму управління екологічною безпекою Лутковська С. М. Тд Організаційно-економічний механізм (ОЕМ) управління безпекою є частиною загальної системи економіки 27
25481 Модернізація системи екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. Сун Проаналізувати процес формування системи модернізації сфери екологічної безпеки на території України 26
25480 Вектори подолання трансформацій еколого-економічної та соціальної безпеки сталого розвитку на основі модернізації Калетнік Г. М., Лутковська С. М. Сун Представлено вектори подолання трансформацій ек олого-економічної та соціальної безпеки на основі мо 30
25478 Проблеми вдосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному етапі Дмитришина Т. С Статтю присвячено актуальним проблемам удосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному 24
25477 Перспективи використання біогазових технологій для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Дк В умовах сьогодення виникає потреба постійного підвищення енергетичної автономії аграрних підприємс 28
25476 Інноваційна діяльність в україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку Паламаренко Я. В. Дк Економічна ситуація в Україні обумовлює необхідність створення нових організаційних форм, прийомів 32
25475 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах та його особливості Фурман І. В. Суз Досліджено ефективність інвестиційної діяльності АПК Вінниччини, визначено реальні шляхи покращення 22
25474 Проблеми застосування та механізм антикризового фінансового управління: теоретичний аспект Фурман І. В. Суз Аргументовано необхідність антикризового фінансового управління в сучасних умовах господарювання, пр 14
25473 Стан та перспективи розвитку зернопродуктового комплексу Вінницької області Фурман І. В. Суз Досліджено стан виробництво зернових культур у Вінницькому регіоні. Визначено зміни в структурі виро 14
25472 Дослідження анатомо-морфологічної будови стебла озимої пшениці в агроценозах правобережного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. С Проведено дослідження динаміки формування та функціонування анатомо-морфологічної будови стебла гібр 27
25471 Проблеми управління розвитком харчової промисловості регіону Кубай О. Г. Суз У статті досліджено стан та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості України та Вінницьк 28
25470 Дослідження економічної ефективності медоносних бджіл як запилювачів сільськогосподарських культур Паламаренко Я. В. Дк Дослідження економічної ефективності медоносних бджіл як запилювачів сільськогосподарських культур. 31
25469 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку аграрного сектору України Паламаренко Я. В. Дк Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку аграрного сектору Украї 11
25468 Екологічно-економічна оцінка застосування біогазових технологій на підприємствах АПК Паламаренко Я. В. Дк Екологічно-економічна оцінка застосування біогазових технологій на підприємствах АПК. 24
25467 Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України Паламаренко Я. В. Дк Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України. 34
25466 Сучасний стан та перспективи впровадження інноваційних технологій для забезпечення енергетичної автономії підприємств АПК Паламаренко Я. В. Дк Сучасний стан та перспективи впровадження інноваційних технологій для забезпечення енергетичної авто 23
25465 Дослідження сучасного стану та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. Дк Перспективи використання біогазових технологій для забезпечення енергетичної автономії аграрних підп 18
25464 Інноваційна складова експортного потенціалу переробних підприємств АПК Гарбар Ж. В. Суз У статті обгрунтовано необхідність активізації інноваційної діяльності, яка забезпечує формування та 26
25463 Особливості впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Суз Визначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку підприємств у сфері виробництва: формування нау 20
25462 Основи акваріумістики Білявцева В. В., Мушит С. О., Сироватко К. М. Нп Навчальний посібник містить теоретичний та практичний блоки матеріалу для підготовки студентів до ле 160
25461 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. Суз У статті висвітлено питання сутності, ролі й значення прибутку аграрних підприємств як ключового чин 28
25460 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. Суз У статті висвітлено питання сутності, ролі й значення прибутку аграрних підприємств як ключового чин 35
25459 Діяльність національно-культурних об'єднань України впродовж 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. Суз У статті проаналізовано розвиток та діяльність організацій національно-культурного спрямування в Укр 30
25458 Інновації як інструмент досягнення конкурентних переваг підприємства Юрчук Н. П. Тд Досягнення і утримання конкурентних переваг підприємства можливе за ефективного використання іннова 26
25457 Economic peculiarities of placement of agriculture = Економічні особливості розміщення сільського господарства Samborska O. Y. Суз Zoning is an important factor of territorial organization and management of the economy of the count 30
25456 Формування збутової політики підприємства Красняк О. П. Суз Ринкова трансформація економіки України зумовила зміни в системі управління підприємствами різних га 23
25455 Modern approaches to community involvement in the process of local economic development planning = Сучасні підходи до участі громад у процесі планування місцевого економічного розвитку Samborska O. Y. Суз Modern society develops and perfects methods and mechanisms which stimulate people to mass self￾orga 18
25452 Агромаркетинг як функція управління в аграрних підприємствах Амонс С. Е. Суз У статті досліджено теоретичні основи агромаркетинговою діяльності вітчизняних аграрних підприємств. 25
25451 Психологічні особливості спортивної діяльності Олійник Н. А., Войтенко С. М. Мвв У монографії досліджуються психологічні особливості спортивної діяльності. Викладаються основні пита 41
25450 Assessment of intensity of soil pollution by heavy metals and measures to improve their quality = Оцінка інтенсивності забруднення ґрунту важкими металами та заходи щодо поліпшення їх якості Gutsol G. Суз In the studied areas, excess lead, cadmium, zinc and copper were not detected in soils, forests, mea 24
25449 Вплив реструктуризації на ефективність роботи аграрних підприємств в умовах перехідної економіки Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. Суз Анотація У статті приділяється увага розгляду актуальних питаннь по формуванню та удосконаленню вик 34
25448 Перспективи розвитку виробничого потенціалу підприємств агропромислового сектору на основі досвіду «Всеукраїнського наукового-навчального консорціуму» Гонтарук Я. В. Суз Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів механізму управлінн 27
25447 Стратегічні напрямки розвитку переробних підприємств апк на інвестиційно-інноваційній основі Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз В статті досліджено підходи до трактування підприємницької діяльності з виробництва біопалива, як ос 42
25446 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства Табенська О. І. Тд Аналізуючи розвиток туристичної сфери в умовах пандемії, здобуваємо новий досвід, визначаємо ризи 34
25444 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд Створення сучасної індустрії туризму неможливе без підприємств готельного й ресторанного господарс 22
25443 Мікробіологія харчових виробництв Соломон А. М., Казмірук Н. М., Тузова С. Д. П У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал із дисциплін «Мікробіологія м`ясної та м 274
25442 Конструкційні матеріали і технології Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Швець Л. В., Жученко Г. А. Нп Навчальний посібник складена у відповідності з діючою програмою для вивчення дисципліни «Матеріало 31
25441 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження Берник І. М., Фаріонік Т. В., Новгородська Н. В. Нп У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано навчальний матеріал щодо теоретичних та практи 40
25440 Dynamic of green economy development in Ukraine = Динаміка розвитку зеленої економіки в Україні Samborska O., Kolesnik T. Суз У статті розгдядаються новітні джерела відновлювальноїьенергетики та їх динаміка у світі. Дослідженн 23
25439 Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем Логоша Р. В. Суз Пізнання різних типів та моделей ринку, галузі так чи інакше ґрунтується на певній методологічній по 28
25438 Стратегія формування товарного асортименту підприємства Амонс С., Красняк О. Суз Стаття присвячена дослідженню особливостей розробки асортиментної політики з урахуванням світового д 26
25437 Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України Правдюк А. Л. Суз У статті проаналізовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україн 28
25431 Економічна безпека АПК України на сучасному етапі Пронько Л. М., Колесник Т. В., Pronko L., Kolesnik T. Суз Анотація Проаналізовано поняття та сутність категорій «безпеки» та «економічної безпеки» як на глоба 22
25430 Основні тенденції маркетингових досліджень в аграрній сфері ринкової трансформації Колесник Т. В. Суз У статті проаналізовані етапи та визначено основні цілі проведення маркетингових досліджень на аграр 43
25429 Ретроспектива, філософія та логіка формування загальної теорії ринку у світлі конфлікту ідей ліберальної та альтернативних парадигм Логоша Р. В. Суз У статті досліджено історичні етапи формування концепту ринку. Авторське бачення такого концепту пре 27
25428 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. Дк Досліджено сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємств, особливості та перспективи її здійс 32
25427 Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Гуцол Г. В., Мельник В. О. Сун Вивчено вплив ранньовесняного стимулювання розвитку бджолиних сімей білковими частковими замінниками 28
25426 Фінансовий облік І Іщенко Я. П., Подолянчук О. А., Коваль Н. І. П У підручнику викладено методичні підходи до облікового відображення майна підприємств включаючи визн 47
25425 Necessity and peculiarities of reforming the financial reporting of an agricultural enterprise oriented towards the achievement of strategic objectives of sustainable development Gudzenko N., Metelytsia V. Мвз The purpose determines the content of further research which provides the consecutive solution of th 26
25424 Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Дюк А. А. Сун Теоретико-методично обґрунтовано взаємозв’язок економічних і соціальних ознак підприємництва в механ 40
25423 Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання Дюк А. А. Сун У статті запропоновано удосконалення теоретичних засад розуміння сутності соціальної відповідальност 36
25422 Селекція та насінництво польових культур Мазур О. В., Мазур О. В., Лозінський М. В. Нп Зміст видання відповідає першому бакалаврському рівню галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольств 125
25421 Організація і економіка використання біоресурсів Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. Нп Зміст видання відповідає освітньому рівню бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 62
25420 Moral and ethical features of civil servants' professional work in Ukraine = Морально-етичні особливості професійної праці державних службовців в Україні Bereziuk S. V., Yaremchuk N. V. Суз The moral and ethical peculiarities of regulation of civil servants` activity in Ukraine have been s 23
25419 Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки Дюк А. А. Сун У статті розглянуто теоретико-методичні характеристики наукового позиціювання соціальноекономічної р 38
25418 Особливості управління бюджетом об'єднаних територіальних громад та їх специфічні завдання в сучасних умовах Колесник Т. В. Суз У статті проаналізовано роль фінансового забезпечення територіальних громад та особливості управлінн 38
25417 Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств Логоша Р. В., Мазур К. В. Суз У статті розглянуто методи оцінки розміру потенціалу аграрного підприємства. Проаналізовано показник 37
25416 Modeling of socio-economic development of rural territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Дк The negative results of the transformation of the socio-economic system in recent decades have led 23
25415 Current state and prospects of labor potential development of rural territories of ukraine (On the example of vinnitsa region) = Сучасний стан та перспективи розвитку трудового потенціалу сільських територій України (На прикладі Вінницької області) Tomashuk I. Суз The essence of the problems of formation and development of labor potential of rural areas is reveal 27
25414 Modeling of socio-economic development of ru­ ral territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Тд Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України. 20
25413 The degree of residual invasion after infection with Anisakiasis fish of various culinary processing = Ступінь залишкової інвазії після зараження рибами анісакіазу різної кулінарної обробки Shevchuk T.V., Kateryna S. M., Svetlana O. M., Nadezhda N. V. СWeof The article presents the results of the study of the degree of residual invasion after infection wit 19
25412 Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk O. Мвз Метою наукової публікації є дослідженнЯ економічної сутності заробітної плати, розкриття порядку її 15
25411 Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. Сун Визначено вплив абіотичних чинників середовища на функціональне здоров’я жінок різ-них вікових груп. 34
25410 Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine Konishchuk V. V., Solomakha І. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V., Khodyn O. B. СWeof By the decision of the United Nations Conference on non-native species (Trondheim, Norwa 22
25409 Тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз Проведено аналіз розвитку переробних підприємств аграрної сфери в сучасних умовах. У статті дослідже 29
25408 Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект Правдюк Н. Л., Лепетан І. М., Бурко К. В. Мвв Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удоско 47
25407 Захист права власності в практиці європейського суду з прав людини Томляк Т. С. Суз У статті розглянуто правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Зокрема, дослідже 41
25406 Ecological audit of the protected areas of eastern podillya: current state, problems and prospects of improvement Mudrak O. V., Mudrak H. V. Суз The article describes the main aspects of environmental auditing of the entities of Eastern Podillya 16
25404 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. Дк Визначено, що сучасні проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності як фактора розвитку ресурсоощадн 35
25403 Аналіз фактичних та потенційних можливостей виробництва енергії з альтернативних джерел в Україні Бабина О. М. Тд Проаналізовано фактичний та потенційно можливий потенціал виробництва енергії з альтернативних джере 34
25402 Стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Тд Інноваційна діяльність з розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел, як і будь-яка інновац 23
25401 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. Сун У статті здійснено теоретико-практичні оцінки соціально-економічної результативності підприємницьког 34
25400 Efficiency of Tourism Activities in Ukraine: A Regional Comparison = Ефективність туристичної діяльності в Україні: регіональне порівняння Horban H., Petrovska I., Kucher A., Diuk A. СSc The purpose of the research is to evaluate the efficiency of functioning of tourism entities in the 31
25399 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. Сун Еволюція господарювання, соціально-економічного розвитку людства спричинила виникнення підприємництв 59
25398 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. Суз У статті розглянуто правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Зокрема, дослідже 28
25397 Філософія. Ч. 1. Історія розвитку філософської думки Макаров З. Ю. Нп Навчальний посібник «Філософія. Частина перша», складений на кафедрі історії України та філософії фа 75
25396 Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels = Особливості фазових та структурних перетворень при переробці промислових відходів від виробництва високолегованих сталей Borysov V., Lytvynov A., Braginets N., Petryshchev A., Artemev S., Tsymbal B., Poliakov A., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc Досліджено фізико-хімічні властивості сплаву, отриманого за допомогою відновлювальної плавки з викор 33
25395 Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур Паламарчук В. Д., Коваленко О. А., КричковськиЙ В. Ю. С В статті приведені результати вивчення біоорганічного добрива Ефлюент, що є побічним продуктом отрим 40
25394 Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського Колесник Т. В., Лакомський Б. А. Суз В роботі здійснено економічне та маркетингове моделювання сценаріїв діяльності підприємства олійно-ж 37
25393 Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. Мвв У монографії представлені результати досліджень щодо класифікації показників екологічної безпеки зер 69
25392 Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства Амонс С. Е. Дк Світова економічна криза виявила багато недосконалостей та суттєвих недоліків в господарській та вир 25
25391 Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур Мазур В. А., Гончарук І. В., Панцирева Г. В., Телекало Н. В. Мвв У монографії наведено конкурентоспроможну біоорганічну сортову технологію вирощування зернобобових 57
25390 Теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу = Тheoretical fundamentals of functioning and development of modern marketing system Красняк О. П., Амонс С. Е. Суз В статті розглянуто основні теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу 24
25389 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. Суз Статтю присвячено актуальним питанням конституційного права на страйк, розглянуто основні проблеми 50
25388 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors = Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K Суз The article investigates the order of accounting for settlements with suppliers and contractors and 34
25382 Ефективність використання в раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом Сироватко К. М. Суз Наведені результати досліду з вивчення якості, поживності та продуктивної дії кукурудзяного силосу, 26
25381 Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем Мазур К. В., Мазур А. Г. Суз В даній публікації розглядаються питання асиметрії розвитку регіональних економічних систем по ряду 53
25380 Формалізація публічно-приватного партнерства у сфері модернізації екологічної безпеки Лутковська С. М. Сун В статті розглядаються форми, методи та різновиди публічно-приватного партнерства. Визначено, що важ 44
25379 Інституціональні підходи до модернізації системи екологічної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку Лутковська С. М. Сун У статті доведено, що перехід до сталого розвитку ставить нові вимоги перед екологічною безпекою, ко 43
25378 Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації Лутковська С. М. Сун Проаналізовано вплив екологічної безпеки на рівень розвитку економічних систем, забезпечення їх стій 24
25377 Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів Цицюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова Л. Ф. Нп Викладено сучасні підходи до оцінки генезису та класифікації ґрунтів. Систематизовано та узагальнено 68
25376 Самоорганізація соціально-економічних систем та місцеве самоврядування Киш Л. М. Дк Один з найбільш поширених класів систем - це соціально-економічні. Основними їх хараетеристикам 46
25375 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я. В. Суз Розглянуто трансформування поняття «бізнес-аналітик», що відбулось за останні десятиліття. Окреслено 43
25374 Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку Лепетан І. М. Дк У сучасних економічних умовах поширення глобалізації та ускладнення зовнішнього середовища успішна 29
25373 Менеджмент аграрного підприємства Мазур К. В., Кубай О. Г. Нп Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з нормативної навчальної дисципл 82
25372 Influence of metisevit and lipointersil on morphological indices of bull blood under cadmium loading Lavryshyn Yu. Yu., Gutyj B. V., Paladiychuk O. R. Суз The article deals with the results of researches of the influence of cadmium load on the organism of 31
25371 Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Суз У статті розглянуто та проаналізовано існуючі підходи до реструктуризації підприємств переробної про 33
25370 The essence and possibility of the method of isothermal deformation = Суть та можливість методу ізотермічної деформації Shvets L. Суз Isothermal method of hot deformation in the processing of metals by pressure, from traditional diffe 38
25369 Обліково-аналітичний аспект забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств Правдюк Н. Л. Тд Розглянуто сутність понять «конкурентоспроможність» та «конкуренція». Визначено сутність обліково-а 41
25367 Експериментальне дослідження в’язкості рубідію та цезію в газовій фазі Дзісь В. Г., Дячинська О. М. Суз Методом віскозиметра з кільцевим каналом проведено експериментальне дослідження в’язкості пари рубід 149
25366 Сфери промислового використання продуктів бджільництва та вимоги ЄС до їх якості Будяк Р. В. Дк Однією з важливих галузей сільського господарства України є бджільництво, основою функціонування як 52
25365 Ocновні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки та обладнання Будяк Р. В. Дк Розвиток сільського господарства відбувається на основі послідовної інтенсифікації. У зв"язку з 50
25364 Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating Shvets L. Суз For plastic deformation of the metal, you need a stress greater than the limit of its elasticity and 38
25360 Особливості професійної підготовки фахівців спеціальності Галузеве машинобудування сфери харчових виробництв Будяк Р. В. Дк Сучасна харчова промисловість є високотехнологічною галуззю економіки країни і фахівці з якісною те 42
25359 Acquiring as an innovative tool for improving business organization in the modern management system Фостолович В. А. Суз Проведено дослідження потреби інтеграції сучасних цифрових систем у бізнес. Досліджено рівень потреб 46
25358 Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз The purpose of the study is to analyze the development and formation of the pension insurance system 28
25356 Науково обгрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини в умовах виробництва Скоромна О. І., Разанова О. П., Поліщук Т. В., Шевчук Т. В., Берник І. М., Паладійчук О. Р. Мвв У монографії висвітлено питання щодо особливостей виробництва молока в умовах племінного репродуктор 85
25354 Технологія виробництва продукції бджільництва Разанова О. П., Скоромна О. І. Нп Навчальний посібник містить теоретичний та практичний блоки матеріалу для підготовки студентів до ле 146
25352 Insurance management: a textbook = Страховий менеджмент Aleskerova Yu., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. С The textbook covers the main topics of the program "Insurance Management", the following m 90
25351 Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О. В. С Метою навчальної дисципліни "Система точного землеробства" є вивчення наукових основ розро 40
25350 Геодезія. Навчальна програма з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 205 «Лісове господа Цицюра Я.Г. Нп Програму розроблено на основі вимог першого бакалаврського освітнього ступеня і розраховано для студ 3
25349 Геодезія та земельний кадастр. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з г Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів першого бакалаврського освітньог 3
25348 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Агр Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів 3
25347 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» сп Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітньог 16
25346 Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat = Вплив добавки ехінацеї паліди на амінокислоту та жирнокислотний склад м'яса перепелиць фараона Chudak R. А., Ushаkov V. M., Poberezhets Y. M., Lotka H. I., Polishchuk Т. V., Kazmiruk L. V. СWeof The purpose of the research was to investigate the effect of Echinacea pallida extract effect on the 34
25345 The essence and features of state regulation of rural development = Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільської місцевості Baldynyuk V. Суз The article substantiates the need for effective state regulation of rural development, since overc 21
25344 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Дк Представлено доповідь щодо особливостей забруднення грунту за вирощування різних видів бобових багат 30
25343 Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation = Інтенсивність накопичення важких металів у рослинах Silybum marianum L. в умовах польового обертання Razanov S. F., Tkachuk O. P., Razanova A. M., Bakhmat M. I., Bakhmat O. M. СWeof Досліджено інтенсивність накопичення важких металів рослинами розторопші плямистої. 33
25342 Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел Гончарук І. В., Бабина О. М. Суз Досліджено сучасні концепції суспільного розвитку, такі як: сталого розвитку, сталого споживання та 58
25341 Designing the structures of discrete solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Nemyrovskyi Ya., Shepelenko I., Posviatenko E., Tsekhanov Yu., Polotnyak S., Bandura V., Paladiichuk Yu. СSc Розглянутi питання конструювання та оцiнки мiцностi твердосплавних елементiв деформуючих протяжок зн 33
25340 Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Суз Статтю присвячено проблемам громадянського суспільства та демократичної держави, особливостям їх фун 38
25339 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. Сун Проаналізовано макропоказники аграрної галузі, зокрема динаміку ВВП, складових що її формують, а так 40
25338 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. Суз The purpose of this article is to study fiscal policy, which is one of the methods of regulating the 25
25337 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. Суз У статті аналізується державне регулювання та стан вітчизняної галузі тваринництва. Проаналізовано н 112
25336 Fruit and vegetable products market research Shevchuk H. Тд Fruits, berries and vegetables are the most important food products for the population of all ages 51
25335 Доцільність упровадження предметно-мовного інтегрованого навчання майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд На основі проведених досліджень з’ясовано, що предметно-мовне інтегроване навчання сприяє підвищенн 39
25334 Педагогічне проектування технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. Тд Обґрунтовано зміст і структуру авторського електронного навчально-методичного комплексу формування п 41
25333 Innovative Environmental Strategy for Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СWeof This article investigates the development of an innovative strategy for environmentally sustainable 45
25331 International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network = Міжнародні аспекти правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет Opolska N., Dutchak S., Shchokin R., Durman O., Shevtsiv M. СSc Having outlined the current problems of legal regulation of transnational legal relations on the Int 52
25330 Вплив галузевих особливостей сільського господарства на динаміку розвитку агроформувань Охота Ю. В. Тд Визначено галузеві особливості сільськогосподарської діяльності, узагальнено її внутрішні і зовнішні 44
25329 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. Дк Розглянуто сучасний стан розвитку переробної промисловості АПК в умовах інтеграції в світовий економ 30
25328 Стратегічне управління еколопчними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. Сун У статті розглядаються проблеми зниження ризиків і пом`якшення наслідків надзвичайних ситуацій приро 55
25326 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. Сун Роль системи інститутів полягає у недопущенні негативного екологічного (антропогенно-техногенного) в 51
25325 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. Сун У статті розглянуто методичний підхід до порівняльної оцінки регіонів держави за рівнем екологічної 45
25324 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations = Організаційно-економічні механізми здійснення моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій Лутковська С. М. Сун В статті розглянуто механізм моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні. Метою стат 53
25323 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. Сун У статті розглянуто вплив запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на стан наці 74
25322 Foreign language teaching in the connext of internationalisation of higher education institutions = Викладання іноземної мови в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти Kravets R. Тд Internationalisation is a significant target of the development of a modern HEI. Its main advantag 47
25321 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. Дк As a member of the Energy Community and in implementation of the Association Agreement with the Euro 30
25320 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. Дк Визначення «сільська територія» є базовою цеглинкою розробки концепцій розвитку цих територіальних у 45
25319 Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів = Research of synbiotic sour milk products Соломон А. М. Суз У статті проведено дослідження процесів зброджування молока консорціумами лакто– та біфідобактерій, 35
25318 Agement of innovative processes of the regional tourist and recreational complex Pidvalna O. G. Суз The article clarifies the concept of "innovation" in the field of tourism business in the 67
25317 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. Сун Стаття присвячена дослідженню основних теоретичних підходів до визначення поняття юридичної особи як 25
25316 Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику Паламарчук В. Д. Сун У статті наведено результати вивчення впливу позакореневих підживлень на продуктивність гібридів сон 40
25315 Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність Луцяк В. В., Пронько Л. М., Мазур К. В., Колесник Т. В. Мвв Продукція олійно-жирового комплексу є продукцією щоденного споживання. Олії та жири відіграють ключо 123
25314 Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи Будяк Р. В. Дк Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього р 43
25313 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 18-19 черв. 2020 р. Немирів. Будяк Р. В. Пк Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні. 36
25312 Програма Міжнарод. наук.-практ. інтернет- конф. молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15 трав. 2020 р. Вінниця. - Вінниця, 2020. Паламаренко Я. В. Пк Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції. 48
25311 Modern business management mechanism with hybrid structure = Сучасний механізм управління бізнесом з гібридною структурою Fostolovych V. Мвз The study examines the current state of economic development in Ukraine. It is noted that in order t 42
25310 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості Гуцол Г. В. Дк Проблема забруднення довкілля важкими металами весь час загострюється і нині набула загрозливих розм 47
25309 Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання Бабин І. А., Грицун А. В. Суз В статті вирішена задача підвищення ефективності процесу промивання елементів доїльної установки шля 49
25308 Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Дк Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого. 35
25307 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В. Сун У результаті чисельного моделювання процесу промивання молокопровідного обладнання встановлено залеж 45
25306 Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю (Сapsicum annuum l.) Швидкий П. А. Тд Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю 51
25305 Вплив віку розсади на урожайність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Тд Основною зоною вирощування перцю солодкого вважають Степ України. В умовах Вінницької області перец 48
25304 Effect of bacillus licheniformis feeding on productive and slaughter indicators of broiler chickens = Вплив згодовування bacillus licheniformis на продуктивні та післязабійні показники курчат-бройлерів Posternak L. І. Суз The application of symbiotic microorganisms and probiotic preparations as feed additives can signifi 54
25303 Розвиток інформаційних технологій в страхуванні: електронні поліси для власників транспортних засобів Бахарєва Я. В. Суз У статті розглянуто сучасний стан та подальші тенденції розвитку в сфері автострахування. Надано пор 58
25302 Accounting and taxation of calculations on current payments to employees = Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам Podolianchuk О. Мвз Метою наукової публікації є дослідження економічної сутності заробітної плати, розкриття порядку її 36
25301 Agricultural production greening management in the eastern partnershipcountries with the EU = Управління екологізацією аграрного виробництва в країнах східного партнерства з ЄС Honcharyk I., Kovalchuk S. Мвз Transformational changes in the world economy have determined changes in the development of Eastern 58
25300 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено сучасне бачення формування професійних компетенцій майбутніх агрономів 27
25299 Ігрові методи, як засіб вивчення іноземної мови = Game methods as a means of learning a foreign language Попенко Ю. В., Волошина О. В. Суз В статті розглядаються проблеми вивчення іноземної мови, досліджується правильний підбір методiв, з 58
25298 Green economy as a mechanism for implementing organic production development Hutsalenko O., Todosiichuk V. Мвз The purpose of the study is to introduce the green economy as a mechanism for implementing the devel 34
25297 Functioning of the financial monitoring system in banking institutions = Функціонування системи фінансового моніторингу у банківських установах Yurchuk N Суз Глобалізаційні процеси в світі супроводжуються виникненням проблем, які пов’язані з збільшенням опер 59
25296 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector. Tokarchuk D. Тд As a member of the Energy Community and in implementation of the Association Agreement with the Euro 56
25295 Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів Юрчук Н. П. Пк Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів. 66
25294 Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи = Evaluation of influence of herbicides and growth stimulators for Insurance and crop science Окрушко С. Є. Суз Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи. 54
25293 Problems of consumer lending in Ukraine = Проблеми споживчого кредитування в Україні Prylutskyi А. Суз The development of the banking services market depends on the willingness of banks to change and ada 22
25292 A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian ForestSteppe of Dnieper Ecological Corridor = Дослідження об’єктів Смарагдової мережі в екологічному коридорі Дніпра в Лісостепу Solomakha І. V., Konishchuk V. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. СWeof The national ecological network is being developed in Ukraine to create pan-European ecological netw 41
25291 Вплив охолодження молока на мікроорганізми Соломон А. М. Дк Молоко високої якості неможливо отримати без охолодження. Воно є одним із основних факторів збережен 47
25290 Comparative characteristics of milk quality of different breeds of cows = Порівняльна характеристика якості молока різних порід корів Bondar M., Morklyak V. Суз У статті наведена порівняльна характеристика показників молока залежно від породи. Показана можливіс 47
25289 Особливості дитячого харчування = Particular features of children nutrition Новгородська Н. В. Суз Висвітлено особливості дитячого харчування у дітей дошкільного віку. 53
25288 Functional purpose using vegetable fillers = Функціональне призначення з використанням рослинних наповнювачів Solomon A. Суз Functional products are received by innovative technologies and are considered not only as sources o 31
25286 Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. Дк Ґрунтовий покрив є одним з основних компонентів довкілля, що виконує життєво важливі біосферні функц 42
25285 Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Алєксєєв О. О. Сун У статті приведені результати математичного моделювання на основі побудови та використання різних з 25
25284 Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of aic and replenishing the energy balance Honcharuk I. Суз There are several reasons for the economic and social necessity in forming and developing the biofue 41
25281 Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Векленко Ю. А. Сун Установлено, що на сірих лісових ґрунтах Лісостепу правобережного в рік сівби люцерна посівна за три 36
25280 Перспективи використання структурованої води у галузях АПК Демчук О. А. Суз На основі досліджень літератури та з урахуванням сучасних гіпотез структури природної води у статті 46
25279 Модальність, як ба тато аспекти а лінгвістична категорія = Modality as a multi-aspect linguistic category Попенко Ю. В. Суз Стаття присвячена проблемі модальності у філософії, логіці, мовознавстві, літературознавстві, яку з 53
25278 Формування агрофітоценозу озимої пшениці, залежно від попередника Забарна Т. А. Тд Встановлено, що найбільш сприятливі умови контролю чисельності бур‘янів в агрофітоценозі озимої пшен 42
25277 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. Дк У світовій практиці головним напрямом аграрної політики є забезпечення населення продуктами харчуван 39
25276 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганська О. І. Дк Встановлено, що в умовах Лісостепу правобережного на сірих лісових ґрунтах при безпокривному способі 33
25273 Дослідження впливу параметрів адаптивної системи гідроприводів відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів Іванов М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Тд Сучасний стан розвитку сільськогосподарської техніки передбачає подальше підвищення рівня гідрофікац 54
25272 Електротехнології в АПК Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Стаднійчук І. П. Нп Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Електротехнології та освітлення» і призначений 94
25271 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Ковбаса В. П. Дк There is a necessity of laying moisturizers together with an impervious screen for maintaining the 55
25270 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. Дк Проаналізувавши технології підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах України на суч 27
25269 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. Дк Сьогодні вища освіта в Україні знаходиться на стадії реформування й модернізації. На це вказує і т 48
25268 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Kovbasa V. P. Тд There is a necessity of laying moisturizers together with an impervious screen for maintaining the 31
25267 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Бакалавр обліку і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальні Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Гуцаленко О.О., Коваль Н.І., Іщенко Я.П., Лепетан І.М. Мв Видання містить методичні вказівки щодо підготовки та проведення комплексного державного іспиту, пит 6
25266 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. Тд Сьогодні вища освіта в Україні знаходиться на стадії реформування й модернізації. На це вказує і т 39
25265 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. Тд Проаналізувавши технології підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах України на с 28
25264 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. Дк Ладижинський гай – дендрологічний парк місцевого значення в Україні. Розташований на території міста 46
25263 Prospects of agro-logistics development in the context of ensuring the competitiveness of the agrarian industry of Ukraine Ushkalenko I. Суз In today`s globalization, trade between countries is characterized by trade liberalization. The incr 27
25261 Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. Дк Для максимальної реалізації потенціалу продуктивності сортів ячменю ярого важливо оптимізувати умови 44
25260 Growing spinate in the city in the conditions of the right of belarusian forest of Ukraine = Вирощування шпинату городнього в умовах Правобережного Лісостепу України. - Vdovenko S. A. Суз Proposed technology of spinach growing under the condition of open ground of Ukraine Right bank Fore 42
25259 Ресурсозберігаючі трансформації аграрного сектору = Resursosaving of transformation agrarian sector Ковальчук С. Я. Суз Статтю присвячено трансформаційним процесам, що відбуваються в агарному секторі на тлі модернізації 39
25258 Свобода вираження поглядів в мережі інтернет в умовах розвитку інформаційного суспільства Бабой А., Опольська Н. Суз В статті надано загальну характеристику поняття "свобода вираження поглядів в Інтернеті", 40
25257 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур О. В. Дк Проведено порівняльну оцінку технологічних прийомів вирощування проса лозовидного, виділено кращі т 38
25256 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. Дк Проведено порівняльну оцінку сортозразків сої за селекційними індексами, виділено кращі селекційні с 40
25255 Особливості росту та розвитку видів роду forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Тд Декоративне озеленення населених пунктів створюють сукупність дій, а в першу чергу – мають естетичн 40
25254 Вплив технологічних прийомів вирощування на ріст і розвиток ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. Сун Встановлено вплив мінеральних добрив та біостимуляторів на урожайність ячменю ярого. Дослідження пол 38
25253 Роль технологічних елементів вирощування у формуванні площі листової поверхні озимого ріпаку. Мацера О. О. Тд Все рослинництво по суті справи являє собою систему найкращого використання фотосинтетичної функції 48
25252 Вплив регуляторів росту на процеси проростання насіння кукурудзи Ходаніцька О. О., Колісник О. М. Тд Перспективним шляхом вирішення проблеми стабільних врожаїв є застосування регуляторів росту і розвит 47
25251 Лексична компетентність студентів на початковому етапі вивчення англійської мови як об’єкт формування при використанні ІКТ Попенко Ю., Павліщук О. Мвз Проблему формування лексичної компетенції у студентів із використанням ІКТ у професійній підготовці 70
25250 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г. Дк Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених встановлено, що фотосинтетична продуктивність росли 39
25249 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. Тд На сьогодні агропромисловий комплекс є однією із найбільш важливих та стійких за стабільністю надход 46
25248 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Дк На основі поведених досліджень встановлено, що для отримання максимального рівня рентабельності при 38
25247 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого Колісник О. М. Дк За остальні роки кліматичні умови стрімко змінилися в період прояву кризового явища, що чітко прояв 44
25246 State and prospects of small entrepreneurship development in the context of socio-economic stabilization in Ukraine = Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах соціально-економічної стабілізації в Україні Koliadenko D. Суз The article summarizes the positive and negative aspects of small business development in Ukraine, i 38
25245 Mathematical model of the epidemic development = Математична модель розвитку епідемії Spirin A., Tverdokhlib I., Vovk V. Суз В статті розглянуто питання побудови математичної моделі розвитку абстрактної епідемії за визначе-ни 68
25244 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганський В. І., Циганська О. І. Сун Встановлено, що в умовах Лісостепу правобережного на сірих лісових ґрунтах при безпокривному способ 41
25243 Конституційна скарга як механізм захисту порушених прав і свобод особи Томляк Т. С. Суз У статті розглянуто вимоги до конституційної скарги, актуальність питання ефективності конституційно 52
25242 Програма Міжнар. наук.-практ. конф. «Використання інноваційних технологій в агрономії», 3-4 черв. 2020 р. Паламарчук В. Д. Пк Дослідження рослинних ресурсів та біологічного різноманіття в умовах зміни клімату. Агротехнології т 61
25241 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Сун У статті приводиться економічна оцінка технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Виділен 64
25240 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. Сун У статті приводиться порівняльна оцінка сортозразків зернобобових рослин за показниками пластичності 38
25239 Гносеологія поняття «ринок» як основної економічної категорії в контексті множини супутніх економічних категорій Логоша Р. В., Колесник Т. В. Суз У статті досліджуються загальні передумови економічної сутності та змісту поняття «ринок» з подальши 70
25238 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в Харчовому виробництві Полєвода Ю. А. Дк Всі вітчизняні підприємства олійно-жирової та інших галузей харчової промисловості їх купують за кор 55
25237 Контроль мікробіологічних показників на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь Войціцька О. М. Дк Санітарно-гігієнічний стан виробництва повинен забезпечувати виробництво продукції гарантованої якос 33
25236 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Дк Представлені результати вичення впливу позакореневих підживлень на якісні показники гібридів кукуруд 33
25235 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Дк Представлені результати вичення впливу позакореневих підживлень на якісні показники гібридів кукуруд 30
25234 Система надання адміністративних послуг у рамках реформування органів місцевого самоврядування фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. Суз У статті визначено сутність і базові завдання реформи адміністративних послуг в контексті реформуван 51
25233 В.Чорновіл "Великий лідер великої нації" Богатчук С. С. Суз Відзначено, що В.Чорновіл зосередив свої зусилля виключно на ідейній боротьбі проти радянського режи 32
25231 Набувальна давність на земельну ділянку Маньгора Т. В. Сун Інститут набувальної давності на земельну ділянку в земельному законодавстві запроваджена більше сім 58
25230 Вплив позакореневого підживлення картоплі на якість продукції Коваленко Т. М. Дк Технологія вирощування картоплі, починаючи від вибору сорту, схеми посадки, системи захисту та добри 47
25229 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С. Дк В результаті вивчення 30 колекційних зразків за висотою рослин, збором сухої речовини та урожаєм на 29
25228 Мульчування ґрунту як агрозахід при вирощуванні кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. Тд Достатня кількість вологи у грунті є важливою умовою правильного формування рослин та отримання висо 64
25227 Формування продуктивності ярих капустяних культур залежно від впливу мінеральних добрив Пелех Л. В. Суз Світовий досвід організації кормовиробництва свідчить, що надійним шляхом збільшення виробництва вис 42
25226 Результаты изучения исходного материала для селекции сортов люцерны нового поколения, устойчивых к повышенной кислотности почвы Мамалыга В. С., Бугайов В. Д., ГоренскийВ. М. Суз Изучение коллекционных образцов люцерны разного эколого-географического происхождения по урож 35
25225 Особливості збереження біорізноманіття Східного Поділля: європейські принципи і підходи Мудрак Г. В. Дк Збереження біорізноманіття є найважливішою складовою державної екологічної політики. У 1994 р. Укр 63
25224 Безпека сучасних інсектицидів для корисної ентомофауни Окрушко С. Є. Суз В статті проаналізована інформація про те, що інсектициди, які використовуються для знищення шкідник 47
25223 Розвиток креативності у молодших школярів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій Вергелес П. М., Шахіна І. Ю., Вергелес О. І. Тд У статті висвітлено значення інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку креативності молодших 36
25222 Аналіз ефективності застосування обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. Дк Гриби завжди вважались цінним харчовим продуктом, а грибні страви - улюблена їжа багатьох народів. 46
25221 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Вергеліс В. І. Дк Редис – низькокалорійний овоч (у 100 г міститься від 14 до 20 кілокалорій). Тому цей продукт вважає 70
25220 Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. Дк За масштабами вирощування соя у світі займає провідне місце серед сільськогосподарських культур завд 57
25219 Перспективи використання стрес-протекторних властивостей гумінових речовин в сільському господарстві Гуменюк Л. Д. Дк Гумінові речовини використовується в сегменті сільського господарства для підвищення врожайності сіл 53
25218 Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. Дк Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи. 43
25217 Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних об’єктів в умовах зміни клімату Пінчук Н. В. Дк На підставі узагальнення отриманих результатів досліджень у конкретних виробничих умовах для отриман 47
25216 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. Дк В сучасних складних умовах розвитку агропромислового комплексу ринок кукурудзи являється одним із на 22
25215 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. Дк В сучасних складних умовах розвитку агропромислового комплексу ринок кукурудзи являється одним із на 33
25214 Деякі аспекти різноякісності насіння люцерни Мамалига В. С. С Вивчали групову (популяційну, екологічну) та матрикальну гетероспермію насіння люцерни. Встановле 48
25213 Дослідження впливу стимулюючих препаратів на морфогенез редису Ватаманюк О. В. Дк Одним із резервів підвищення врожайності і поліпшення якості продукції овочівництва є використання м 33
25212 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. Тд З результатів досліджень встановлено, що на контрольному варіанті кількість рослин становила 47,8 ти 37
25211 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. Тд З результатів досліджень встановлено, що на контрольному варіанті кількість рослин становила 47,8 ти 28
25210 Мікробіологічні препарати в агроценозах соняшнику Шкатула Ю. М. С Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного землеробства є його біологізація. За обробки насін 53
25209 Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур залишками пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Дк Однією з важливих екологічних проблем XXI століття є зміна загальнопланетарного клімату. Зміна кліма 59
25208 Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи Рудська Н. О. Дк Вирощування кукурудзи за традиційними технологіями передбачають застосування інтенсивного механічног 48
25207 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. Сун Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової. 51
25206 Вплив елементів технології вирощування на урожайність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк Виявлення залежностей формування урожайності та якості зерна нуту від впливу інокуляції та позакорен 16
25205 Вібраційна сушарка (Пат. на винахід № 121446) Ярошенко Л. В. Пнв Вібраційна сушарка містить теплоізольовану камеру з поярусно встановленими за допомогою пружин на оп 37
25204 Вплив елементів технології вирощування на врожайність нуту Мордванюк М. О. Сун На основі аналізу літературних джерел, було вивчено корисні властивості нуту, як цінної нішевої сіл 54
25203 Екологічна оцінка стану лісових екосистем національного парку Кармелюкове Поділля Кравчук Г.І. С Проведено екологічну оцінку стану лісових насаджень національного парку «Кармелюкове Поділля» і под 38
25202 Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України Марценюк О. В., Руда О. Л. Суз В статті проаналізовано сучасний стан фондового ринку України. Обґрунтовано актуальні проблеми, що с 37
25201 Дослідження редьки олійної у системі органічних агротехнологій Цицюра Я. Г. Дк Редьку олійну (в англомовній літературі більш відома як Fodder radish) (Raphanus sativum d. var. o 47
25200 Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Сун Виклад матеріалу відповідно до поставленої мети побудовано на методології: пізнання загальнотеоретич 73
25198 Дуальна форма освіти як запорука її ефективної модернізації Тимощук Н. М. Дк Дуальна форма здобуття освіти передбачає, насамперед, модернізацію освітніх програм, підвищення якос 40
25197 Development of agricultural insurance system = Розвиток системи страхування сільського господарства Aleskerova Yu. Суз The purpose of the work is to substantiate theoretical and methodological principles and practical r 25
25196 Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics Kolomiets T. Суз The purpose of this article is to determine the intellectual capital as an essential pre-requisite f 35
25195 Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами Дідур І. М., Шевчук В. В. Сун Аналізом літературних джерел з’ясовано, що бобово-ризобіальні системи щороку з атмосфери фіксують в 43
25194 Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population = Аналіз сутності пенсійного страхування та його місця в системі соціального захисту населення Aleskerova Y., Sакоvska O., Didenko Y. СWeof The purpose of this article is to deepen the analysis of theoretical and practical foundations of pe 27
25193 Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних Денисюк В. О. Суз У статті проведено дослідження питання вибору сучасного програмного засобу статистичноі обробки і ан 62
25192 Обирання критеріїв для задачі комівояжера Денисюк В. О. Суз Стаття присвячена дослідженню питання обирання коефіцієнтів матриці відстаней для розв’язування зада 65
25191 Вибір графічного процесору для систем комп’ютерної графіки Денисюк В. О. Суз Стаття присвячена питанням дослідження етапів графічного конвеєру, особливостям обирання графічного 39
25190 Influence of the of white pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing in Ukraine = Вплив сортів білого гороху залежно від обробки насіння та позакореневого підживлення в Україні Didur I. Тд The main task of modern agriculture in Ukraine is increasing of grain cultures productivity, which w 37
25189 Study of correlations between yield inheritance and resistance of corn self-pollinating lines and hybrids to pathogens = Вивчення кореляцій між успадкуванням урожаю та стійкістю самозапильних ліній кукурудзи та гібридів до збудників хвороб Kolisnyk O. M., Onopriienko V. P., Onopriienko I. M., Kandyba N. M., Khomenko L. M., Kyrychenko T. O., Tymchuk D. S., Tymchuk N. F., Terokhina N. O. СWeof The results of the gradation grouping of corn hybrids showed that among the self-pollinating lines o 25
25188 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз Проведений аналіз теоретичних підходів до інтеграції переробних підприємств АПК в світовий економічн 69
25187 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. Дк Участь у веб-конференції з питань професійної підготовки фахівців. 41
25186 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О., Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. Нп У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко- математичне моделювання у відпо 88
25185 НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ Фурман И. В. Суз В статье исследовано современное состояние развития инновационной деятельности молокоперерабатывающи 43
25184 Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування Сахно А. А., Салькова І. Ю. Мвв У монографії представлені результати дослідження мотивації економічної діяльності підприємств сільсь 105
25183 Сучасний стан та перспективи перевезення зерна різними видами транспорту Киш Л. М. Суз У статті окреслено сучасний стан виробництва зерна в Україні. Обґрунтовано, що важливим питанням є з 78
25182 Заборона катувань та нелюдського поводження як забезпечення права на людську гідність Бабой А. М. Суз В статті досліджено обсяг та зміст права на повагу до людської гідності, встановлено, що заборона ка 65
25181 Генезис прав дитини на теренах України Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Суз В статті досліджено генезис прав дитини на теренах України. Здійснено поділ становлення прав дитини 54
25180 Вплив мінеральних добрив на накопичення міді у листовій масі та насінні розторопші плямистої в умовах Вінниччини Разанова А. М. Дк Вивчено вплив мінеральних добрив на накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді 45
25179 Діагностична цінність бактеріологічних методів виявлення мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. Суз В статті приведено результати огляду літературних даних та порівняння ефективності різних методів ба 48
25178 Визначення декоративності та успішності інтродукції видів роду Forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. Сун Нині для потреб зеленого будівництва дедалі ширше використовують кущові рослини, які водночас є крас 28
25177 Ефективність гербіцидного контролю чистоти агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. Суз Вивчено результати ефективності застосування різних гербіцидів та їх поєднань для ефективного контр 86
25176 Analysis and evaluation of plants of genus Syringa l. in podillia Monarkh V., Prokopchuk V., Matusiak M. Суз ew. The species of this genus are typically used as a supplement to shrubs in urban parks and garden 44
25175 Особливості математичної підготовки на ринку освітніх послуг для фахівців аграрної галузі Левчук О. В. Дк Освітня послуга – це процес, спрямований на формування професійних компетентностей споживача з мет 56
25174 Перспективи розвитку та особливості формування ринку органічної продукції в Україні Маркевич Л. С. Суз У статті проведено дослідження думок науковців з питань виробництва та реалізації органічної продукц 37
25173 Формування сучасних інтегрованих систем управління підприємством із застосуванням цифрових технологій Фостолович В. А. Суз Проведено дослідження причин та наслідків впровадження цифрових технологій для бізнесу та оцінено їх 74
25172 Правові аспекти управління витратами на ремонт основних засобів підприємства Фостолович В. А. Суз Проведено дослідження особливостей нормативно-правового регулювання управління витратами, як засобу 77
25171 Wastewater a Source of Nutrients for Crops Growth and Development = Стічні води - джерело живильних речовин для росту та розвитку сільськогосподарських культур Tymchuk I., Shkvirko O., Sakalova H., Malovanyy M., Dabizhuk T., Shevchuk O., Matviichuk O., Vasylinych T. СSc The article deals with the main methods of nutrient removal from wastewater, as well as presents pro 30
25170 Систематизація та практична реалізація класичних методів знаходження площі довільного трикутника Дубчак В. М. Суз В даній роботі приводяться і реалізуються відповідними обчисленнями найбільш відомі як в елемен-тарн 47
25168 Інтенсивність накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді в умовах польових сівозмін Разанова А. М. Дк Вивчення інтенсивності забруднення міддю листової маси та насіння розторопші плямистої в умовах поль 65
25167 Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers = Значення подовжувача, з гарячекатаними зразками з алюмінієвого сплаву, круглого перерізу в гладких роликах Shvets L. Мвз Процес обробки тиском переслідує дві основні мети: отримання виробів складної конфігурації із загото 68
25166 Effectiveness vs Efficiency for Organisational Development: A Study = Ефективність проти ефективності організаційного розвитку: дослідження Gupta S. K., Karpa M. I., Derhaliuk M. O., Tymkova V. A., Kumar R. СSc The article deals with the problem of organisational assessment and effectiveness; it reveals the co 79
25165 Шістдесятництво в історії України Богатчук С. С. Тд Шістдесятництво виникло як рух молодих людей, які боролися за національне та державне відродження Ук 34
25164 Правозахисний рух 60-х- на початку 90-х рр. ХХ ст. в історії української незалежності Богатчук С. С. Суз Стаття присвячена діяльності і ролі українського правозахисного руху 60-х- на початку 90-х рр. ХХст. 41
25163 Wage payments in the world = Виплати заробітної плати у світі Mashevska A. Суз The purpose of the article is to analyze earnings in different countries of the world. The wages of 29
25162 Analysis and characteristics of the average wages = Аналіз та характеристика середньої заробітної плати Mashevska A. Суз kraine. An analysis of the average salary in Ukraine from 1995 to the present, an analysis of the av 40
25161 Main prospective directions of improving the bank`s ckedit portfolio management = Основні перспективні напрямки вдосконалення управління портфелем ckedit банку Polova O. L. Суз The article considers the main promising areas for improving the bank`s credit portfolio management. 25
25160 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: економіко-правовий аспект державного регулювання Правдюк А. Л., Правдюк М. В. Суз Стаття присвячена аналізу деяких термінологічних та функціональних питань правового забезпечення іде 67
25159 Шляхи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Тд Ключовими проблеми активізації інноваційних процесів у сільському господарстві сьогодні є низький рі 48
25158 Автоматизація проектування комп’ютерних систем Зелінська О. В. Суз У статті розглянуто автоматизацію проектування комп’ютерних систем, що дозволяє підвищити продуктивн 37
25157 Діджиталізація облікових процесів в аграрному виробництві Бурко К. В. Тд Для України новою моделлю розвитку є цифрова економіка. Поєднання інтелектуалізації виробництва разо 42
25156 Контроллинг, как эффективное средство обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования Шевчук Е. Д. Суз В статье дано определение сущности контроллинга, его функций, задач, и основных принципов, проанализ 47
25155 Визначення стійкості лісових насаджень до пошкодження ожеледдю за головними групами порід Кравчук Г. І. С Проведено кореляційний аналіз залежності інтенсивності пошкодження насаджень і окремих дерев ожеледд 37
25154 Економічно-математичне прогнозування фінансового стану підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. Суз В роботі визначається сутність поняття «фінансовий стан». Розглянуто економічну суть прогнозування п 40
25153 Оцінка зимостійкості видів роду Magnolia L. в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М. В. Сун Збереження генофонду рослинного світу, особливо реліктової флори, є одним із пріоритетних напрямків 44
25152 Модель оцінки змін невиробничих витрат в системі контролю діяльності цукрових заводів Вінницької області Козаченко А. Ю. Суз У статті запропоновано модель контролю за оцінкою змін невиробничих витрат цукрових заводів, що умож 59
25151 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М., Матусяк М. В., Панкратьєв Ю. О., Єлісавенко Ю. А. Сун Ладижинський гай – дендрологічний парк місцевого значення в Україні. Розташований на території міста 28
25150 Features of growth and development of the genus forsythia vahl. In conditions of the vinnytsia national agrarian university biostationary Matusiak M. V. Суз The analysis of the results of phenological observations on 7 phases, which reflect the main moments 42
25147 Особливос